กรมป่าไม้-ทหาร ลุยสำรวจที่ดินเกาะสมุย ยันพบถือครองผิดกฎหมาย จะดำเนินคดีทุกราย

วันที่ 3 ส.ค. เวลา 08.00 น. ภายในศาลาอเนกประสงค์ หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่สฎ.6 เกาะสมุย กรมป่าไม้ ร่วมกับทหารชุดรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 4 พื้นที่เกาะสมุย ได้เรียกประชุมชาวบ้าน ต.หน้าเมือง ที่เข้าถือครองที่ดินทำกินโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ และพาเจ้าหน้าที่ไปสำรวจตรวจสอบที่ดินที่ยึดถือครอบครองในพื้นที่ พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ว่า มีอยู่จำนวนกี่ไร่ มีการบุกรุกทำกินก่อนหรือหลังปีพ.ศ. 2557 และที่ดินทำกินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ โดยทางเจ้าหน้าที่จะสำรวจที่ ต.หน้าเมือง หมู่ 1 ถึง หมู่ 5 เป็นอันดับแรก และจะไปสำรวจในพื้นที่ ต.บ่อผุด ต่อไป

โดยการดำเนินการสำรวจครั้งหนี้ จะร่วมกันทำงาน 3 ฝ่าย คือ กรมป่าไม้ ทหาร และฝ่ายปกครอง จะเข้าสำรวจบันทึกพิกัดทุกจุดตามที่ชาวบ้านชี้นำ และจะนำพิกัดที่ได้ไปขึ้นรูปแปลงที่ดิน จากนั้นก็จะนำค่าพิกัดไปลงกับแผนที่ 1:50,000 ว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรืออยู่ในป่า พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 จากนั้นหลังจากสำรวจเสร็จหมดแล้วก็จะส่งเรื่องไปที่กรมป่าไม้ กองทัพภาคที 4 และอำเภอเกาะสมุย เพื่อรอว่าทางรัฐบาลจะมีนโยบายออกเป็นโฉนดชุมชน หรือว่าออกหนังสือเอกสารสิทธิ์ให้ เพื่อมาถือครอบครองให้ถูกต้องตามกฎหมาย

นายสมคิด เจียวก๊ก หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่สฎ.6 เกาะสมุย กรมป่าไม้ กล่าวว่า ได้เรียกประชุมชาวบ้านเพื่อที่จะพาเข้าไปสำรวจตรวจสอบที่ดินที่ชาวบ้านยึดถือครอบครองในพื้นที่ พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ซึ่งจะสำรวจทั้งเกาะสมุย และเกาะพะงัน ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดขอบ เจ้าหน้าที่จะเข้าสำรวจกับผู้ที่ครอบครองพื้นที่ของพ.ร.บ.ป่าไม้ ที่ถือเอกสารการเสียภาษีบำรุงท้องที่หรือ ภบท.5 โดยไม่มีหนังสือแสดงสิทธิ์การครอบครองอื่น เช่น โฉนดที่ดิน นส.3ก. หรือ ส.ค.1 การสำรวจครั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้รู้ว่ามีชาวบ้านที่เข้ามาครอบครองอยู่โดยไม่มีกรรมสิทธิ์ทั้งหมดกี่ราย กี่ไร่ และมีใครที่มาขึ้นทะเบียนไว้เป็นเกษตรกรตามคำสั่ง คสช.ที่ 66/2557

สำหรับผู้ที่ครอบครองก่อนปี พ.ศ. 2557 ก็ให้ยับยั้งการดำเนินคดี และให้เข้ามาสำรวจตรวจสอบ แต่ถ้าพบว่าใครที่เข้ามาบุกรุกที่ดินหลังปี พ.ศ. 2557 ทางเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินคดีทุกราย เพราะถือเป็นการบุกรุกใหม่

 


ที่มา : มติชนออนไลน์