น้ำชี-เขื่อนลำปาวยังวิกฤต จังหวัดเร่งตั้งเครื่องผลักดันน้ำแก้ปัญหา

ผวจ.ร้อยเอ็ด สำรวจลำน้ำชีตลอดแนว และตลอดแนวฝั่งพนังกั้นน้ำยัง 21 ก.ม. เพื่อเตรียมรับมือพบว่าระดับเริ่มเอ่อยันกันทั้ง 2 ลุ่มน้ำ ระบายไม่ออก ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างใน 3 อำเภอแถบลุ่มน้ำชี และลำน้ำยัง ผุดแผนตั้งเครื่องแรงดันน้ำพลังแรง 8 เครื่อง เพื่อผลักน้ำออกจากพื้นที่ลงน้ำชี เพื่อแก้ปัญหา

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่สำรวจสภาพผลกระทบจากการปล่อยน้ำของเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างเต็มพิกัด 35 ล้าน ลบม./วัน เพื่อลดปัญหาของพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เริ่มรับน้ำไม่ไหว เนื่องจากระดับน้ำเกินพิกัด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสันเขื่อนที่อาจจะเกินกำลังที่จะรับน้ำไหว

โดยผวจ.ร้อยเอ็ด ได้นำคณะที่เกี่ยวข้องสำรวจสภาพน้ำในพื้นที่ติดลำน้ำชี 2 ตำบล ในเขต อ.เชียงขวัญ, 2 ตำบล ในเขต อ.ทุ่งเขาหลวง และสิ้นสุดลงที่พื้นที่จุดท้ายสุดของพื้นที่ที่บ้านโพธิ์ตาก ต.นางาม อ.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งป็นจุดรับน้ำสุดเขตของ อ.เสลภูมิ เชื่อมต่อกับจังหวัดยโสธร ซึ่งจุดสุดท้ายนี้ เป็นจุดที่บรรจบกันของน้ำจากลำน้ำยังกับลำน้ำชี ที่หากระดับน้ำชีสูงก็จะดันกันกับลำน้ำยัง ทำให้เกิดการท่วมนาน และเพื่อไม่สามารถระบายน้ำลงน้ำชีได้ น้ำจะย้อนกลับไปท่วมพื้นที่เขต อ.เสลภูมิกว้างมากขึ้น จนส่งผลกระทบกับพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจาก อ.เสลภูมิ คือพื้นที่ อ.ทุ่งเขาหลวง อ.เชียงขวัญ อ.จังหาร และ อ.ธวัชบุรีได้

ซึ่งการตรวจสอบพบว่าน้ำที่ปล่อยจากลำน้ำปาว ลงน้ำชี เริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ อ.เชียงขวัญ ทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน ได้แก่ ต.พระธาตุ ที่บ้าน แก้งข่า, บุ่งค้า และบ้านไผ่ล้อม ที่ถูกน้ำตัดทางเข้า-ออกหมู่บ้าน ต้องใช้เรือเดินทางเข้า-ออกหมู่บ้าน ส่วน ต.พลับพลา ที่บ้านหนองแก่ง, วังยาว, วังเจริญ น้ำเริ่มเข้าท่วมล้อมหมู่บ้าน ส่งผลกระทบต่อโรงเรียน 1 แห่ง, วัด 1 แห่ง, รพ.สต. 1 แห่ง รวมทั้งศูนย์เด็กเล็ก 1 แห่ง ต้องส่งเรือเข้าประจำพื้นที่ 2 ลำ เพิ่อลำเลียงคนเข้าออกหมู่บ้าน

ส่วนที่ อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด พบว่าประตูน้ำที่กั้นน้ำชี ที่ห้วยดางเดียว ของชลประทาน ที่ ต.มะบ้า ไม่สามารถปิดประตูน้ำได้ น้ำชีเอ่อเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร ใน 3 ตำบล คือ ต.มะบ้า, เทิดไทย, บึงงาม 9 หมู่บ้าน ถูกน้ำชีท่วมนาข้าวที่ปักดำแล้ว 12,000 ไร่ และเริ่มเข้าท่วมหมู่บ้าน ในขณะที่น้ำที่ท่วมโรงเรียนบ้านอีโก่ม ต.มะบ้า สูง 30 ซม. ต้องย้ายนักเรียน 45 คน มาเรียนที่ศาลาวัดบ้านอีโก่มในวันนี้

ในขณะที่บ้านโพธิชัน, พันขาง และโพธิตาก หมู่บ้าน ที่ ต.นางาม ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายของเขต อ.เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอยต่อ ต.เดิด จ.ยโสธร น้ำท่วมหมู่บ้านจำนวน 212 หลังพื้นที่การเกษตร 3,158 ไร่ ระดับน้ำเริ่มสูงกว่า 60 ซม.และระดับยังคงเพิ่มขึ้นทุกชั่วโมง และ 3-5 ซม. และมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจากน้ำจาก ”ลำน้ำยัง” ไม่สามารถระบายลง ”น้ำชี” ได้ การปล่อยน้ำมาจากเขื่อนลำปาวลงน้ำชี ซึ่งน้ำก้อนส่วนหน้ามาถึงพื้นที่ก่อน ได้เอ่อยันกับ ”น้ำยัง” จนไม่สามารถระบายน้ำลงได้อีก

นายสฤษดิ์กล่าวหลังลงสำรวจปัญหาว่า เพื่อเป็นการแก้ปัญหา เบื้องต้นกับผลกระทบจากการปล่อยน้ำจากเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ วันละ 3.5 ล้าน ลบม./วัน จังหวัดกำลังประสานงานกับกรมชลประทาน เพื่อให้มาติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง เพื่อผลักดันน้ำออกจากพื้นที่ เพื่อรองรับน้ำไม่ให้ส่งผลกระทบต่อทุกพื้นที่ลุ่มน้ำของจังหวัดร้อยเอ็ด กำลังดำเนินการประสานนำเครื่องแรงดันน้ำกำลังสูง 8 เครื่อง เข้าติดตั้ง ที่ ต.แสนสุข อ.พนมไพร ซึ่งเป็นสุดที่ระดับน้ำชี ต่ำจากคันพนังมากที่สุด เพื่อผลักดันน้ำออกไป ซึ่งหลังจากการติดตั้งที่คาดว่าจะเสร็จทันในวันที่ 3 ส.ค.นี้ ก็จะสามารถผลักดันปริมาณน้ำออกไปได้เท่ากับปริมาณน้ำที่ปล่อยออกมาจากเขื่อนลำปาว ซึ่งมั่นใจว่าจะลดวิกฤตน้ำท่วมขังพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้ หากไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่อีก

 


ที่มา : มติชนออนไลน์