ประกาศเตือน คนกรุงเทพฯ น้ำไม่ไหล 3 วัน เช็กพื้นที่ได้รับผลกระทบที่นี่

เตือนน้ำไม่ไหล

เช็กด่วน! การประปานครหลวง (กปน.)  แจ้งเตือน คนกรุงเทพฯ ‘น้ำไม่ไหล-น้ำประปาไหลอ่อน’ 7 ชั่วโมง กระทบ 20 พื้นที่

วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 มติชนรายงานว่า การประปานครหลวง (กปน.) ออกประกาศแจ้งเตือน คนกรุงเทพ “น้ำไม่ไหล” น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ระหว่างวันที่ 20-21-23 พฤษภาคม 2567 พื้นที่ได้รับผลกระทบ 20 พื้นที่

กปน. ประกาศ ”น้ำไม่ไหล” 20-21-23 พฤษภาคม 2567 เช็กพื้นที่ได้รับผลกระทบ

กปน. ประกาศคืนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค. 67 (22.00-05.00 น.) น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ถนนราชพฤกษ์ บางพื้นที่

Advertisment

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณคลองบางแวก ถนนราชพฤกษ์ ในคืนวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00-05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

ถนนราชพฤกษ์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่คลองบางแวก ถึงคลองบางเพลี้ย

กปน. ประกาศคืนวันอังคารที่ 21 พ.ค. 67 (22.00-05.00 น.) น้ำประปาไม่ไหล ถนนบางนา-ตราด บางพื้นที่

Advertisment

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร เพื่อตัดบรรจบท่อประธานเดิม เข้ากับท่อประธานที่วางใหม่ บริเวณถนนคู่ขนานถนนบางนา-ตราด ฝั่งขาเข้า กม.26+200 ในคืนวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00-05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

ถนนบางนา-ตราด ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่คลองจระเข้ใหญ่ ถึงคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต

กปน. ประกาศคืนวันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. 67 (22.00-05.00 น.) น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องหยุดสูบส่งน้ำ สถานีสูบน้ำดิบบางซื่อ เป็นการชั่วคราว ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00-05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
เพื่อตัดบรรจบท่อส่งน้ำดิบ โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

ถนนอรุณอมรินทร์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนบรมราชชนนี ถึงคลองมอญ
ถนนสุทธาวาส ถนนรถไฟ ถนนบางขุนนนท์ ถนนสิรินธร
ถนนพรานนก ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกไฟฉาย ถึงโรงพยาบาลศิริราช
ถนนอิสรภาพ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่คลองมอญ ถึงแยกพรานนก
ถนนจรัญสนิทวงศ์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึงคลองมอญ
ถนนบรมราชชนนี ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนจรัญสนิทวงศ์ ถึงคลองบางกอกน้อย

หนักเลย น้ำไม่ไหล ทั้งวันทั้งคืนต่อเนื่อง 7 ชั่วโมง 20 พื้นที่ กระทบคนกรุงเทพ
กปน. ประกาศคืนวันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. 67 (22.00-05.00 น.) น้ำประปาไม่ไหล

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร เพื่อตัดบรรจบท่อประธานเดิม เข้ากับท่อประธานชั่วคราวที่วางใหม่ บริเวณซอยประชาธิปก 2 ถนนประชาธิปก ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00-05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

ถนนประชาธิปก ถนนสมเด็จเจ้าพระยา ถนนท่าดินแดง ถนนเชียงใหม่
ถนนลาดหญ้า (เฉพาะฝั่งเลขคี่)
ถนนอรุณอมรินทร์ ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 1 ถึงซอย 7
ถนนอรุณอมรินทร์ ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 2 ถึงซอย 8
ถนนอิสรภาพ ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 1 ถึงซอย 19
ถนนอิสรภาพ ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 2 ถึงซอยเทศบาล สาย 2

หนักเลย น้ำไม่ไหล ทั้งวันทั้งคืนต่อเนื่อง 7 ชั่วโมง 20 พื้นที่ กระทบคนกรุงเทพ
ช่องทางติดต่อการประปานครหลวง เมื่อเกิดเหตุขัดข้องน้ำประปาไม่ไหล

ประชาชน คนกรุงเทพประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมงติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านผ่านแอปพลิเคชั่น MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android