“เชียงใหม่” พบแหล่งถลุงเหล็กโบราณ กรมศิลป์ชี้เป็น “อุตสาหกรรม”

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ เปิดเผย ข้อมูลการค้นพบแหล่งถลุงเหล็กโบราณ ที่ ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ หลังจากนักโบราณคดีลงพื้นที่สำรวจ โดยสำนักศิลปากรที่ 7 ระบุว่า จากการสำรวจพื้นที่พบหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญ ประกอบด้วย 1.ตะกรันจากการถลุงแร่ (Slag) 2.ท่อสูบลม (Tuyere) ที่ใช้กับเตาถลุงเหล็ก 3.ผนังเตาถลุงเหล็ก (Mud wall) 4.ก้อนแร่เหล็ก (Iron Ore) ชนิด Magnetite 5.เบี้ยดินเผา 6.ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ประกอบด้วยเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หมิงและเครื่องถ้วยจากแหล่งเตาล้านนาจากหลักฐานที่ปรากฏสามารถตั้งข้อสันนิษฐานเบื้องต้น ได้ว่า แหล่งถลุงเหล็กดังกล่าว น่าจะมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 – 23 สามารถถลุงเหล็กได้ในระดับอุตสากรรมเพื่อแลกเปลี่ยนหรือส่งไปยังชุมชนภายนอก ในส่วนข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ชี้ให้เห็นว่าพื้นที่แถบนี้ ถือเป็นแหล่งทรัพยากรเหล็กที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่ในอดีต จากความสำคัญดังกล่าว กลุ่มโบราณคดีจะดำเนินการสำรวจพื้นที่อย่างละเอียด เพื่อศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับโลหกรรมโบราณในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป

 

 

 

Advertisment

ที่มา มติชนออนไลน์