สวนน้ำดัง ประกาศยุติกิจการ เลิกจ้างพนักงาน 70 % ของจำนวนบุคลากร

สวนน้ำ Blue Tree Lagoon

สวนน้ำ Blue Tree Lagoon ประกาศยุติกิจการ เลิกจ้างพนักงาน 70% เตรียมปรับรูปแบบการดำเนินงานสู่แนวคิดใหม่ที่มุ่งเน้นแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับบริการด้านสุขภาพ

วันที่ 23 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ Blue Tree Phuket โพสต์เฟซบุ๊ก โดยระบุว่า ขอเรียนแจ้งการปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจครั้งสำคัญ รวมถึงการตัดสินใจยุติการให้บริการ Blue Tree Lagoon โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้การพิจารณารูปแบบการดำเนินงานอย่างรอบคอบ และความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของผู้ใช้บริการ

แม้ว่า Blue Tree จะมีวิสัยทัศน์อันแน่วแน่และได้ลงทุนเป็นจำนวนไม่น้อยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต นับตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการเมื่อปี 2562 แต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของผู้ใช้บริการ ส่งผลให้บริษัทจำเป็นต้องตัดสินใจปรับเปลี่ยนโครงสร้างและทิศทางการดำเนินธุรกิจครั้งสำคัญ ซึ่งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างนี้ ทำให้เราจำเป็นต้องยุติการว่าจ้างบุคลากรกว่า 70% ของจำนวนบุคลากรปัจจุบัน

บริษัทตระหนักเป็นอย่างดีถึงผลกระทบอันรุนแรงของการตัดสินใจดังกล่าวที่จะส่งผลต่อกลุ่มบุคลากร ซึ่งล้วนเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์อันน่าจดจำให้แก่ครอบครัว และนักท่องเที่ยวที่ Blue Tree Phuket ตลอดระยะเวลาการให้บริการ ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงมีความตั้งใจที่จะให้การสนับสนุนแก่พนักงานทั้งหมดอย่างเต็มที่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านนี้

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ Blue Tree จึงเตรียมปรับรูปแบบการดำเนินงานสู่แนวคิดใหม่ที่มุ่งเน้นแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับบริการด้านสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ไปจนถึงการเชื่อมต่อทางสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทั้งผู้อาศัยในพื้นที่และนักท่องเที่ยว

Advertisment

แม้ Blue Tree Lagoon จะยุติการให้บริการ แต่พื้นที่อื่น ๆ ภายใน Blue Tree Phuket จะยังคงเปิดให้บริการตามปกติ

สวนน้ำ Blue Tree Lagoon ประกาศยุติกิจการ