โพลชี้ คนไทยวันนี้ วิตกกังวลเรื่องศก.มากสุด ค่าครองชีพสูง-ของกินของใช้แพง-ค้าขายไม่ดี

 

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม “สวนดุสิตโพล” มาหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,182 คน ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2561 เกี่ยวกับเรื่อง “ความวิตกกังวลของคนไทย ณ วันนี้” ใน 5 ประเด็น คือ 1.ประชาชนวิตกกังวล “ด้านการเมืองไทย” ซึ่งพบว่า 49.39% มีความกังวลเรื่องการเลือกตั้ง ความเป็นประชาธิปไตย รองลงมาคือพฤติกรรมที่ไม่ดีของนักการเมือง และเสถียรภาพทางการเมืองอยู่ที่ 27.07% และ 24.42% ตามลำดับ

2.ประชาชนวิตกังวลเรื่องด้านเศรษฐกิจ ซึ่งพบว่า 74.77% กังวลเรื่องค่าครองชีพสูง ของกินของใช้ราคาแพง รองลงมาคือค้าขายไม่ดี การเงินฝืดเคียงที่ 24.77% 3.ประชาชนกังวลเรื่อง “ด้านสังคม ชีวิตความเป็นอยู่” โดยประชาชน 39.85% กังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รองลงมาคือปัญหาปากท้องรายได้น้อย ที่ 35.38% และเรื่องความเหลื่อมล้ำทางสังคม 28.72%

4.ประชาชนวิตกกังวลด้านใดมากที่สุด (ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ชีวิตความเป็นอยู่) ผลคือ 39.73% กังวลด้านเศรษฐ ขณะที่ 30.98% กังวลด้านสังคมเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ และ ด้านการเมืองที่ 29.29%

5.ประชาชนมีวิธีการแก้ไขความวิตกกังวลอย่างไร โดย 41.30% ระบุว่าทำใจ ปลง ปล่อยวาง ขณะที่ 29.56% นั่งสมาธิ สวดมนต์ และ 20.55% หากิจกรรมคลายเครียด และ 10.27% บอกว่าติดตามข่าวสารน้อยลง


 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ