“ดุสิตโพล” เผยปชช. 83.68 % ห่วงน้ำท่วมหนัก 38.99 % ไม่เชื่อมั่น รบ.จัดการปัญหา

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง สถานการณ์น้ำท่วม ในสายตาประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 1,293 คน ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคมที่ผ่านมา พบว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้ อันดับ 1 ประชาชนรู้สึกเป็นห่วง กังวล น้ำท่วมหนักหลายพื้นที่ ร้อยละ 83.68 อันดับ 2 มองว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปี และมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นร้อยละ 74.56 อันดับ 3 สร้างความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตร บ้านเรือน และกระทบเศรษฐกิจร้อยละ 68.29

ส่วนสาเหตุของปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในประเทศไทย ประชาชนมองว่า อันดับ 1 ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม การตัดไม้ทำลายป่าร้อยละ 78.50 อันดับ 2 การบริหารจัดการน้ำ การระบายน้ำยังไม่มีประสิทธิภาพร้อยละ 73.16 อันดับ 3 ขยะอุดตัน ไม่ขุดลอกคูคลอง สิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำร้อยละ 66.13 ขณะที่มาตรการป้องกันน้ำท่วม ที่ควรดำเนินการอย่างเร่งด่วน คือ อันดับ 1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือ มีมาตรการฉุกเฉิน เตือนภัยร้อยละ 80.28% อันดับ 2 ลอกท่อ ขุดลอกคูคลอง เก็บขยะให้พ้นทางน้ำร้อยละ 79.81 และอันดับ 3 ตรวจสอบเขื่อน อ่างเก็บน้ำ ประตูระบายน้ำ ซ่อมแซมจุดที่ชำรุดร้อยละ 70.77

ทั้งนี้ ประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้ได้หรือไม่ อันดับ 1 มองว่าไม่ค่อยเชื่อมั่นร้อยละ 38.99 เพราะดูจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ มีน้ำท่วมไปแล้วในหลายพื้นที่ ระบบบริหารจัดการน้ำไม่มีความชัดเจน น้ำท่วมเป็นปัญหาใหญ่ ทุกรัฐบาลก็ไม่สามารถแก้ไขได้ ฯลฯ อันดับ 2 ค่อนข้างเชื่อมั่นร้อยละ 27.36 เพราะนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ใกล้ชิด ทำงานอย่างจริงจัง มีหน่วยงานหลายฝ่ายให้ความร่วมมือ คิดว่าปริมาณน้ำไม่มากเท่าปี 54 ฯลฯ และอันดับ 3 ไม่เชื่อมั่นร้อยละ 18.22 เพราะ ไม่มีการเตรียมพร้อม ไม่มีการรับมือ ภัยธรรมชาติไม่สามารถควบคุมได้ เป็นปัญหาซ้ำซากน้ำท่วมทุกปี ฯลฯ อย่างไรก็ตามบทเรียนที่ได้จากการประสบปัญหาน้ำท่วมในปีที่ผ่านๆ มา ที่สามารถนำมาปรับใช้ในปีนี้ คือ อันดับ 1 ภาครัฐควรวางแผนบริหารจัดการน้ำ ระบายน้ำอย่างรวดเร็วร้อยละ 79.66 อันดับ 2 จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ ฟื้นฟูสภาพจิตใจ ให้กำลังใจผู้ประสบภัยร้อยละ 73.94 และอันดับ 3 เตรียมของช่วยเหลือสิ่งจำเป็นพื้นฐาน เช่น อาหาร น้ำดื่ม เสื้อผ้า ยารักษาโรค ฯลฯ ร้อยละ 71.93%

 


 

ที่มา มติชนออนไลน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ