พระองค์โสมฯ โปรดให้ผู้แทนพระองค์นำสิ่งของพระราชทานไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.สกลนคร

เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 7 สิงหาคม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงพระกรุณา โปรดให้ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้อันเชิญถุงยังชีพพระราชทาน ไปที่หอประชุมโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร เพื่อประกอบพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานและเยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัย มีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผวจ.สกลนคร รายงานสถานการณ์น้ำท่วมว่า อ.วานรนิวาส มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 14 ตำบล 22,543 ครัวเรือน ประชาชน 76,340 ราย พื้นที่การเกษตร 116,087 ไร่ แม้สถานการณ์จะคลี่คลายลงบางส่วนแล้ว แต่ประชาชนจำนวนหลายหมู่บ้านยังขาดเครื่องอุปโภคบริโภค

จากนั้นศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ได้อันเชิญถุงยังชีพพระราชทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 25 รูป และส่งมอบให้ผู้แทนในจังหวัดสกลนคร 500 ชุด นำไปมอบต่อให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ ในการนี้ยังได้อัญเชิญถุงยังชีพระราชทาน เดินทางไปเยี่ยมประชาชนถึงบ้านในพื้นที่ บ.โพนแพง ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส ม.วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อ.พังโคน สนามกีฬาเทศบาลตำบลพังโคน ศูนย์ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ตำบลพันนา อ.สว่างแดนดิน วัดดอนกรรม บ.พันนา ม.1 อ.สว่างแดนดิน โดยสิ่งของที่ได้รับพระราชทานจะบรรเทาความเดือนร้อนให้กับผู้ประสบอุทกได้ภัยเป็นอย่างมาก และต่างน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ ทรงห่วงใยพสกนิกรและพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้

 


ที่มา มติชนออนไลน์