สภานิสิตจุฬาฯร่อนแถลงการณ์ จี้ ‘บีทีเอส-กทม.’ แสดงความรับผิดชอบ

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกแถลงการณ์ เรื่อง ข้อเรียกร้องต่อกรณีปัญหาในการให้บริการของระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS Skytrain) โดยระบุว่า ตามที่มีกรณีปัญหาเรื่องการให้บริการของระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS Skytrain) ตลอดระยะเวลากว่า 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา และได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นจนถึงขณะนี้ อันมีสาเหตุมาจากความขัดข้องของระบบอาณัติสัญญาณและการถูกรบกวนจากคลื่นวิทยุความถี่สูง จนส่งผลกระทบให้ประชาชนผู้ใช้บริการจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่งที่มีความจำเป็นและยังคงต้องใช้บริการจากระบบขนส่งมวลชนดังกล่าวได้รับปัญหาจากความไม่สะดวกในการเดินทาง อันจะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการศึกษา การทำงาน และการทำกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น

เนื่องจากการให้บริการด้านคมนาคม เป็นการจัดทำบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ฝ่ายปกครองจึงมีหน้าที่จะต้องจัดให้มีบริการสาธารณะดังกล่าว สำหรับระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสนั้น ถือเป็นหนึ่งในบริการสาธารณะประเภทข้างต้นที่อยู่ในการกำกับดูแลของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ทำสัญญาสัมปทานมอบอำนาจให้บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะแทนฝ่ายปกครอง เช่นนี้ จึงตกอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ในการจัดทำบริการสาธารณะ คือ หลักว่าด้วยความต่อเนื่อง (principe de continuité) ที่ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง และหลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง (principe d’adaptation) ที่บริการสาธารณะจะต้องสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตลอดเวลาเพื่อให้เหมาะแก่สภาวการณ์ ความจำเป็นในทางปกครองที่จะรักษาประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งพัฒนาให้เข้ากับวิวัฒนาการความต้องการโดยรวมของประชาชนด้วย

ด้วยเหตุนี้ สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะองค์กรหนึ่งซึ่งเป็นผู้แทนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอเรียกร้องให้ผู้บริหารบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการ และกรุงเทพมหานครในฐานะผู้ให้สัมปทาน ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าว โดยเร่งดำเนินการแก้ไขความขัดข้องที่เกิดขึ้นตามที่ได้มีการชี้แจงมาแล้วก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นและคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนตลอดจนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ที่มา  มติชนออนไลน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ