กรมสุขภาพจิตออกเเนวทางสัมภาษณ์ 13 ชีวิตทีมหมูป่า หลังออกจากถํ้า

หลังมีการช่วยเหลือเยาวชนทีมหมูป่าออกจากถ้ำ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำ infographic แนวทางการสัมภาษณ์ 13 ชีวิต หลังออกจากถ้ำ เพื่อให้สื่อมวลชนใช้เป็นแนวทางในการทำงานว่าการสัมภาษณ์แบบไหนควร หรือไม่ควรทำในการสัมภาษณ์ ซึ่งอาจส่งผลต่อสภาพจิตใจของเยาวชนหากใช้คำถามที่ไปตอกย้ำบาดแผลทางใจ