มูลนิธิปิดทองฯ จับมือ 58 หมอฟัน บริการทันตกรรมพระราชทาน ชายแดนใต้ 2,000 คน

มูลนิธิปิดทองหลังพระ ร่วมมือ จังหวัดปัตตานี อำเภอสายบุรี สนับสนุนออกหน่วยทันกรรมพระราชทาน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ตามแนวพระราชดำริ สร้างโอกาสประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์ด้านทันตกรรมที่ได้มาตรฐาน ระดมทีมทันตแพทย์ ชั้นครูกว่า 58 คนพร้อมทีมงาน11 หน่วยงานในพื้นที่กว่า 322 ชีวิต ให้บริการนักเรียน และประชาชนไม่ต่ำกว่า2,000 คน ลดปัญหา โรงพยาบาลพื้นที่ขาดบุคลากรไม่ทั่วถึงขณะที่มีผู้ป่วยจำนวนมาก

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 วันแรกของการเปิดให้บริการด้านทันตกรรมจากแผนที่วางไว้2 วันการเปิดให้บริการทันตกรรมพระราชทาน ณ ที่ว่าการอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีนักเรียน และประชาชนเข้ารับบริการด้านทันตกรรมกว่า1,393คนและเมื่อสรุปยอดรวมวันที่ 2 คาดว่าสามารถบริการได้มากกว่า 2,000 คนตามแผนที่วางไว้ นับเป็นจำนวนที่เข้ารับบริการด้านสุขอนามัยในช่องปาก มากที่สุดเมื่อเทียบกับการบริการด้านทันตกรรมพระราชทานครั้งที่ผ่าน ๆ มาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

ผศ.ทพ.ดร.สุชิต พูลทอง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหัวหน้าทีมทันตแพทย์อาสาพระราชทาน กล่าวว่า หน่วยทันตกรรมพระราชทานมีหน้าที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอยู่แล้ว โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ขาดแคลนบริการทันตกรรมหน่วยทันตกรรมพระราชทานเคยทำงานร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ มานานในหลายพื้นที่ เมื่อทราบว่าทางปิดทองฯ มาดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงมาร่วมด้วย เพราะนอกจากประชาชนใน จังหวัด ยะลา นราธิวาส ปัตตานี จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพในช่องปากมากที่สุดของประเทศแล้ว ยังแสดงให้เห็นว่า พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ พื้นที่ที่ทุกคนสามารถเดินทางมาได้โดยไม่มีปัญหา และเมื่อมีการเปิดรับสมัครทันตแพทย์อาสา ปรากฏว่า ทันตแพทย์จำนวนมากสมัครมาร่วมงานเต็มจำนวนอย่างรวดเร็ว อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เพราะทุกคนอยากช่วยประชาชนที่ไม่เคยมีโอกาสได้รับบริการ และยังเป็นการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาด้วย

นายวีระนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า การออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดปัตตานี ทุกหน่วยงานในจังหวัด มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และมูลนิธิรากแก้ว ฯลฯ ถือเป็นการบริการที่ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ให้ความใจใส่ดูแลพี่น้องประชาชนใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา เพราะถือทุกคนเป็นคนไทย ที่ต้องดูแลคุณภาพชีวิต ถือเป็นบุญใหญ่ที่สะท้อนถึงความเอื้ออาทรระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เป็นความดีงามที่ยังมีอยู่ในประเทศไทย


“การออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพื้นที่อำเภอสายบุรี เนื่องจากมีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สายบุรีตั้งอยู่ ที่สำคัญคือเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 หน่วยทันตกรรมพระราชทาน เป็นการสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกร ที่สืบทอดมาจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9”

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวต่อว่า “ความร่วมมือของทุกฝ่ายในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นรูปแบบที่ดีที่สามารถนำไปปฏิบัติต่อในพื้นที่อื่น ๆ ใน3 จังหวัดชายแดนใต้ต่อไปในอนาคต เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนว่า เราเป็นคนไทยด้วยกัน ต้องรักและดูแลกัน”

ทต.ญ.ซูไฮดา สิเตะ ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี กล่าวว่า ส่วนใหญ่ประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปาก และขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ เนื่องจากจำนวนทันตแพทย์มีเพียง 5 คนต่อประชากร 70,000 คน ทำให้ไม่สามารถให้การดูแลได้อย่างทั่วถึง

“การออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน นับว่าเป็นโอกาสดีของคนในพื้นที่ เพราะนอกจากจะเป็นการให้การรักษาแล้ว ยังมีส่วนที่จะกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้น”

ทต.ญ.ซูไฮดา กล่าวว่า โดยปกติ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีจะให้บริการได้วันละ 6-80 คน หรือมากที่สุด ปีละ 8,000 คน การออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานครั้งนี้สามารถให้บริการได้มากกว่า 2,000 ราย ซึ่งตามปกติอาจต้องใช้เวลา 1-2 เดือนจึงจะให้บริการได้ครบ

Previous article“จอห์น โวลันเทน” นักประดำน้ำที่เจอ 13 ทีมหมูป่าคนแรก ลั่น “ผมไม่ใช่วีรบุรุษ”
Next articleจัดทัพ ปลุกตลาดไวน์ “แอมโบรส” ขยาย ซิงเกิลมอลต์