“บิ๊กตู่” สั่งรื้อแผนแก้น้ำท่วมภาคอีสาน ขีดเส้น 1 เดือน หวั่นจมซ้ำรอยสกลฯ-ร้อยเอ็ด

“บิ๊กตู่” สั่งรื้อแผนแก้น้ำท่วมภาคอีสาน ขีดเส้น 1 เดือน หวั่นจมซ้ำรอยสกลฯ-ร้อยเอ็ด เผย ออก ม.44 โยกกรมทรัพยากรน้ำ ขึ้นตรงทำเนียบฯ บูรณาการ 10 กระทรวง 30 หน่วยงาน อุดรอยต่อข้ามสายงาน

ที่ทำเนียบรัฐบาล นาย นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ แถลงผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี นอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) ที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 จะมีการพิจารณาแผนการบริหารจัดการน้ำท่วมเชิงพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ทั้งระบบ เพื่อไม่ให้จังหวัดอื่นในภาคอีสานประสบอุทกภัยซ้ำรอยกับจังหวัดสกลนคร ร้อยเอ็ด เนื่องจากไม่มีระบบการแก้ปัญหาอย่างชัดเจน โดยกรมทรัพยากรน้ำจะหารือกับทุกส่วนราชการทบทวนวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละหน่วยงานเพื่อหาข้อสรุปการแก้ปัญหาอย่างชัดเจนภายใน 1 เดือน

“นายกรัฐมนตรีเห็นว่าการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยมีลักษณะคาบเกี่ยวกับหลายกระทรวงและเวลามีการประชุมขั้นตอนการดำเนินการค่อนข้างล่าช้า จึงออกคำสั่งหัวหน้าคสช. ตามมาตรา 44 ให้กรมทรัพยากรน้ำเป็นหน่วยงานขึ้นตรงสำนักนายกรัฐมนตรีและทำหน้าที่ประสานการบริหารจัดการน้ำหน่วยงานทั่วประเทศ 10 กระทรวง 30 หน่วยงาน โดยการสั่งการโดยตรงตามอำนาจนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เอกภาพและมีความรวดเร็วทันต่อการแก้ปัญหา”


นายวรศาสน์กล่าวว่า คำสั่งมาตรา 44 ที่จะออกมา ถึงแม้ว่าจะมีอำนาจในการกำกับ ติดตาม ประสานงานเท่านั้น แต่ในเชิงบริหาร หากหน่วยงานใดไม่ทำจะต้องมีบทลงโทษ คือ เปลี่ยนคน