รบ. เตรียมจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยดินโคลนถล่ม จ.น่าน

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงมาตรการเยียวยาเหตุดินถล่มที่จังหวัดน่าน จนมีผู้เสียชีวิตจำนวน 8 ราย ว่า กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี จะจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นค่าจัดงานศพแก่ญาติผู้เสียชีวิตรายละ 5 หมื่นบาท ส่วนกรณีบ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง กองทุนจะจ่ายเงินเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมบ้าน หลังละไม่เกิน 2.3 แสนบาท กรณีบ้านเสียหายมาก หลังละไม่เกิน 7 หมื่นบาท และ กรณีเสียหายเล็กน้อยหลังละไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท โดยเงินดังกล่าวสามารถนำจ่ายได้ทันที

 

 

 

ที่มา มติชนออนไลน์