“จิสด้า” แจง ‘ธีออส-2’ โปร่งใส ดึงองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน มาร่วมงาน

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) หรือ จิสด้า กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา หรือ ธีออส-2 เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 เพื่อจัดหาดาวเทียมถ่ายภาพเพื่อทดแทนดาวเทียมไทยโชต หรือ ธีออส 1 ที่ในปัจจุบันที่ครบอายุการใช้งานแล้ว โดยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างธีออส 2 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร สทอภ. เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 เป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาแบบนานาชาติ(International Competitive Bidding : ICB) เนื่องจากเป็นโครงการพัฒนาที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในหลายด้าน และไม่ได้มีเป็นแบบสำเร็จรูปในท้องตลาด แต่ต้องพัฒนาและบูรณาการเพื่อตอบโจทย์ที่มีความเฉพาะสำหรับประเทศไทย สทอภ.จึงได้ใช้แนวทางการจัดหาแบบ ICB ที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนจากทุกประเทศที่มีศักยภาพสามารถเข้าแข่งขันได้อย่างเท่าเทียมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

“สทอภ.ได้เลือกสมัครเข้าโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมของกรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อความโปร่งใสรวมทั้งได้ขอคำแนะนำและรับฟังความคิดเห็นจากสำนักงานอัยการสูงสุด ทีมที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กระบวนการและเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวดราคามีความเป็นธรรม โปร่งใส ก่อนที่ ได้มีการลงนามในสัญญาระหว่าง สทอภ. กับ Airbus Defence & Space SAS ที่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 และมีการแลกเปลี่ยนความตกลงสัญญาฯ ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นสักขีพยานร่วมกัน ที่ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 นับเป็นจุดเริ่มต้นและยืนยันความพร้อมที่จะเดินหน้าในโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา หรือ ธีออส-2 อย่างเป็นทางการ”นายอานนท์ กล่าว

 

ที่มา มติชนออนไลน์

Previous articleตัดไฟแต่ต้นลม! วิธีลบโพสทวิตเตอร์เก่าป้องกันดราม่า
Next articleคณะวิทยาศาสตร์ฯ มธ. เปิดตัว“เรือสำรวจขนาดพกพา” ใช้สำรวจพื้นที่น้ำท่วม