“มท.1” ให้ คทช.เร่งหาที่ดินสร้างหมู่บ้านใหม่ให้ผู้ประสบภัยดินโคลนถล่ม จ.น่าน

แฟ้มภาพ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 1 สิงหาคม ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงความคืบหน้าการก่อสร้างที่พักอาศัยแห่งใหม่ให้กับชาวบ้าน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ที่ถูกดินโคลนถล่มทับบ้านเรือนจนได้รับความเสียหายหลายหลัง และมีผู้เสียชีวิต ว่า ต้องใช้กลไกคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.) ซึ่งในคณะกรรมการดังกล่าวจะมีคณะอนุกรรมการชุดแรกที่ดำเนินการจัดหาที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นที่ดินของหน่วยงานใด เช่น ที่ดินของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ที่ดินราชพัสดุ ที่ดินสาธารณะของกระทรวงมหาดไทย(มท.) ที่ดินของนิคม และที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น และเมื่อจัดหาที่ดินได้แล้วจะต้องนำมาให้คณะอนุกรรมการชุดที่สองจัดคนเข้าไปอยู่ และคณะอนุกรรมการชุดที่สามของกระทรวงเกษตรฯจะไปดูแลเรื่องการจัดหาสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม ย้ำว่าต้องหาพื้นที่ให้ได้ก่อน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นพื้นที่ที่ดี เพราะเป็นที่ป่าลุ่มน้ำ

 

ที่มา : มติชนออนไลน์