สุดซึ้ง! สถานพินิจฯเมืองคอนจัดงานวันแม่ เด็กมอบดอกมะลิกราบเท้าเคารพมารดาน้ำตาท่วมงาน

วันนี้ (10 ส.ค.60) ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิริยะ วัชระนพวิภา ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด เป็นประธานการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ปี 60 เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดุลยเดช เพื่อให้เด็กและเยาวชน ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ร่วมถวายพระพรชัยมงคล รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โดยภายในงานมีผู้ปกครองของเด็กและเยาชนในสถานพินิจฯ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีการถวายพานพุ่มสักการะ และเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดุลยเดช พร้อมทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร้องเพลงสดุดีมหาราชาโดยพร้อมเพรียงกัน จากนั้นได้มีการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มอบดอกมะลิ กราบเท้าเคารพมารดา ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างซาบซึ้ง