‘ศรีสุวรรณ’ จ่อฟ้อง กทม.ตัดทิ้งต้นจามจุรีอายุ 50 ปีที่เขตจตุจักร

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า จากกรณีสำนักงานเขตจตุจักร กทม.ส่งเจ้าหน้าที่กว่า 20 คนไปทำการตัดโค่นต้นจามจุรี อายุกว่า 50 ปี ขนาดสูงเท่าตึก 5 ชั้น เส้นรอบวงโค่นต้นวัดได้ 312 เซนติเมตร กลางแนวรั้วของเอกชน 70 %และทางเท้าสาธารณะ30% โดยถูกโค่นเหลือแค่ตอไม้สูงประมาณ 1 เมตร บริเวณป้ายรถประจำทาง หน้าอาคารพาณิชย์ เลขที่ 19/8 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เมื่อวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา การกระทำดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจและดุลยพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมายของ กทม.องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

“ขัดต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ขัดต่อแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) และขัดต่อแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2561 ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เหมาะสม เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองในแต่ละพื้นที่เขต การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท้องถนนเพื่อความสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่เป็นหลัก เพื่อให้เป็นแหล่งดูดซับมลพิษเพิ่มมากขึ้น ต้นไม้ที่โตเต็มที่ 1 ต้นสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศได้ ประมาณ 8 กิโลกรัมต่อปี และต้นไม้ที่มีพื้นที่ผิวใบ 150 ตารางเมตร สามารถให้ก๊าซออกซิเจนสำหรับมนุษย์ได้ 1 คน และช่วยลดอุณหภูมิของบรรยากาศภายในเมืองได้ โดยบริเวณที่มีพื้นที่สีเขียวจะแตกต่างจากพื้นที่ซึ่งไม่มีพื้นที่สีเขียว อย่างน้อย 2-2.7 องศาเซลเซียส ดังนั้นปริมาณพื้นที่สีเขียวจึงส่งผลต่อคุณภาพของอากาศภายในเมือง และช่วยลดอุณหภูมิในเขตเมืองให้มีความเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น และยังช่วยสร้างบรรยากาศเมืองให้มีความสวยงาม ร่มรื่นใช้เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจได้ด้วย”


นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า การตัดต้นไม้ใหญ่ของ กทม. ทราบว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เอกชน อาจเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ ตาม พรบ.ป.ป.ช.2561 และอาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 360 ประกอบมาตรา 59 และมาตรา 84 แห่งประมวลกฎหมายอาญา แม้จะมีคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 370/2556 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการเขตปฏิบัติเกี่ยวกับการย้าย ตัด หรือโค่นต้นไม้ในที่สาธารณะในพื้นที่เขตรับผิดชอบได้ แต่ก็ถือว่าเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ ตามมาตรา 9(1) ของพรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542 สมาคมฯจะไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางในวันที่ 14 สิงหาคม นี้ เวลา 10.30 น. ที่ศาลปกครองกลาง กทม. สำหรับประชาชนชาวประชานิเวศน์ที่มีความรักและหวงแหนต้นจามจุรีดังกล่าว หากเห็นว่าตนเองเป็นผู้เสียหายด้วย สามารถมาเข้าชื่อร่วมกับสมาคมฯในการยื่นฟ้องดังกล่าวได้ โดยสามารถติดต่อผ่านเว็บไซต์ของสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน หรือ โทรศัพท์หมายเลข 02-152-8568-9

 

 

ที่มา  มติชนออนไลน์

Previous articleปธน.ไต้หวันเยือนสหรัฐ กร้าวไม่มีใครจะลบล้างการดำรงอยู่ของไต้หวันได้
Next articleนาซ่าส่งยานสำรวจดวงอาทิตย์ ขึ้นสู่อวกาศแล้ว