รฟม. หารือภูเก็ตเร่งเดินหน้ารถไฟฟ้าโมโนเรลตอกเข็มปี’63

นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นำผู้แทนคณะทำงานโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต เดินทางเข้าพบ นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนะนำโครงการให้ส่วนราชการต่างๆ ได้รับทราบ เพื่อนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุงการดำเนินการภายหลังจากนี้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระยาเสถียรฐาปนกิจ แขวงทางหลวงภูเก็ต

โครงการดังกล่าวกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ รฟม. เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในจังหวัดภูเก็ตให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ รองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจราจรของจังหวัด ซึ่งโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา


แบ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็น 2 ระยะ ซึ่ง รฟม. จะเริ่มดำเนินการในระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง ก่อน โดยมีสถานีทั้งหมด 21 สถานี แบ่งเป็นสถานีระดับพื้นดิน 19 สถานี สถานียกระดับ 1 สถานี และสถานีใต้ดิน 1 สถานี

ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ ดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ รฟม. อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อจัดทำรายงานตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556

โดยคาดว่าจะสามารถขออนุมัติดำเนินโครงการจากคณะรัฐมนตรีราวเดือนเมษายน 2562 และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในปี 2563 รวมทั้งเปิดให้บริการภายในปี 2566

Previous articleญี่ปุ่นจ่อลงทุน “รถเหาะ” รับอนาคต แก้คมนาคมพื้นที่ห่างไกล-เกาะ-ภูเขา
Next articleขสมก.จัดเดินรถโดยสารฟรี 2 เส้นทาง เลี่ยงแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าหนีรถติด เริ่ม 3 ก.ย.นี้