แจ้ง 5 อำเภอกาญจนบุรีเตรียมรับน้ำ หลัง 2 เขื่อนเพิ่มการระบายน้ำ

เมื่อวันที่ 3 กันยายน นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการจังหวัด ลงนามคำสั่ง ด่วนที่สุด ถึงประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี นายอำเภอ ผู้อำนวยการอำเภอทุกอำเภอ ระบุว่า โทรสารกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ด้วยศูนย์เฉพาะกิจติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ กฟผ. ได้มีประกาศ ฉบับที่ 2/2561 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 แจ้งเรื่องปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ และเขื่อนศรีนครินทร์ โดยจะระบายน้ำเพิ่มขึ้นวันละ 5 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นวันละ 58 ล้านลูกบาศก์เมตร (เขื่อนวชิราลงกรณ) ระหว่างวันที่ 4 -10 กันยายน 2561 และระบายเพิ่มขึ้นวันละ 6 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นวันละ 28 ล้าน ลบ.ม. (เขื่อนศรีนครินทร์) ระหว่างวันที่ 7 – 13 กันยายน 2561 ซึ่งอาจส่งผลให้พื้นที่รับน้ำท้ายเขื่อนตามแนวริมลำน้ำได้รับผลกระทบบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย อำเภอทองผาภูมิ อำเภอไทรโยค อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง และ อำเภอท่ามะกา


ดังนั้นเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบายน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ และเขื่อนศรีนครินทร์ โดยเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยง จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 1.แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารสภาพน้ำท่า สภาพอากาศอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์โดยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างเคร่งครัด 2.แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยสร้างทาง หน่วยงานชลประทานหน่วยทหารอาสาสมัครองค์กรการกุศล ฯลฯ เพื่อประสานบูรณาการอย่างสอดคล้องตามแผนเผชิญเหตุ เตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย และ กำลังเจ้าหน้าที่ในการเข้าช่วยเหลือประชาชนกู้ภัยและบรรเทาสาธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง หากมีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวแล้ว ให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงความจำเป็นที่ต้องอพยพเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและดำเนินการอพยพไปอยู่ในจุดปลอดภัยตามแผนเผชิญเหตุ

3.หากเกิดสถานการณ์สาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีทราบภายใน 24 ชั่วโมงทางหมายเลขโทรศัพท์โทรสาร 0 3451 5998 และ 0 3451 6795 สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เช่นเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลทราบและดำเนินการด้วย

 

 

 

ที่มา มติชนออนไลน์

Previous articleVickteerut ออกแบบคอลเล็กชั่นพิเศษสนับสนุนแคมเปญ UNHCR
Next articleมะเร็งต่อมน้ำเหลือง รู้เร็ว รักษาทัน หายขาดได้