ปลัดแรงงานแจงข่าวสะพัดเพิ่มเงินสมทบผู้ประกันตน!

เมื่อวันที่ 6 กันยายน ที่กระทรวงแรงงาน นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่า สำนักงานประกันสังคมจะเก็บเงินสมทบรายเดือนกับผู้ประกันตนเพิ่ม จาก 750 บาท เป็น 1,000 บาท ซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากในขณะนี้นั้นว่า กระทรวงแรงงาน ขอชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ว่า ขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติให้ดำเนินการใดๆ แต่เป็นเพียงข้อเสนอของคณะกรรมการประกันสังคมเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเพิ่มฐานการเก็บจากเดิม เก็บผู้มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท จำนวน 5% เดือนละ 750 บาท ซึ่งดำเนินการมาแล้ว 20 ปี ตั้งแต่ปี 2538 โดยขณะนั้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่ 111 บาท แต่ปัจจุบันอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่ 310 บาท

ปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่า คณะกรรมการประกันสังคมยังไม่ได้อนุมัติ และได้ให้สำนักงานประกันสังคมไปศึกษาผลกระทบและรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมในขณะนี้ ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทรศัพท์ 1506

 

ที่มา : มติชนออนไลน์

Advertisment