ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 18 ขรก.ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561   ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตำแหน่งเดิม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน ๑๘ ราย ดังนี้

(คลิกอ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ)

Previous article‘โอ วรุฒิ’ วูบหมดสติ เข้าไอซียู
Next articleกรมอุตุฯออกประกาศเตือน ฉบับที่ 15 “ฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย”