สาธารณสุข เตือนประชาชนระวังโรคไข้เลือดออกระบาด พบผู้ป่วยแล้ว 2.7 หมื่นราย

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-7 ส.ค.60 พบผู้ป่วย 27,765 ราย เสียชีวิต 38 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ 15-24 ปี รองลงมา 10-14 ปี และ 25-34 ปี ตามลำดับ อาชีพส่วนใหญ่เป็นนักเรียน รองลงมาคือรับจ้าง จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ สงขลา พัทลุง ตาก ภูเก็ต และปัตตานี โดยในสัปดาห์นี้ได้รับแจ้งผู้ป่วยสงสัยด้วยโรคไข้เลือดออกเสียชีวิต 3 ราย คือ พิษณุโลก นครศรีธรรมราช และยะลา

สำหรับการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน มีฝนตกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย กรมควบคุมโรคจึงขอแนะนำประชาชนให้ดูแลตนเองและบุตรหลานโดยไม่ให้ถูกยุงกัดด้วยการทายากันยุง นอนในมุ้งหรือติดมุ้งลวด และช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในครัวเรือน โดยใช้มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” ดังนี้ 1.เก็บบ้านให้สะอาดปรอดโปร่งไม่ให้ยุงลายอาศัย 2.เก็บขยะและภาชนะต่างๆ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 3.เก็บน้ำโดยใช้ฝาปิดให้มิดชิดเพื่อไม่ให้ยุงลายวางไข่ ทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรของลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกัน 3 โรค คือ 1.โรคไข้เลือดออก 2.โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และ 3.ไข้ปวดข้อยุงลาย

“ที่สำคัญ ให้สังเกตอาการของตนเองและบุคคลในครอบครัวอย่างใกล้ชิด เช่น มีไข้สูงลอย (มากกว่า 38 องศาเซลเซียล) เบื่ออาหาร อาเจียน ไม่ไอและไม่มีน้ำมูก หากมีอาการไข้แนะนำให้ทานยาพาราเซตามอน ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422” อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าว