‘กฤษฎา’ แจงเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างผักผลไม้ – ไม่ทรยศแผ่นดินตามที่ถูกกล่าวหาเด็ดขาด

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีผู้เขียนออกความเห็นผ่านเพจสื่อโซเชียลมีเดียถึงข้อมูลการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผักและผลไม้ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงสาธารณสุขร่วมกันศึกษาและแถลงข่าวให้ประชาชนทราบ
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ยังไม่น่าเชื่อถือนั้น จึงได้สั่งการให้ผู้บริหารของกระทรวงเกษตรฯ ประสานงานกับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมกันชี้แจงผลการศึกษาวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในพืช ผัก ผลไม้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อไม่ให้ประชาชนผู้บริโภคสับสน ดังนี้
1) การเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผักและผลไม้ ,2) ผลการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง จะนำไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานปริมาณสารพิษตกค้าง ,3) ผลการตรวจวิเคราะห์ผักและผลไม้ รวม 7,054 ตัวอย่าง พบสารพิษตกค้างในระดับที่เกินมาตรฐาน 790 ตัวอย่าง ,4) ผลการประเมินระดับสารพิษตกค้างที่พบในผักผลไม้ 790 ตัวอย่างที่เกินมาตรฐาน เพื่อพิจารณาความเสี่ยงอันตรายของผู้บริโภค และ 5) กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงสาธารณสุข มีมาตรการที่จะกำกับดูแล เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคผักและผลไม้
อย่างไรก็ตาม การชี้แจงผลการศึกษาวิเคราะห์เพื่อวางมาตรการการควบคุมและกำกับดูแล เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคได้ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการบริโภคผักและผลไม้ ซึ่งเป็นอาหารที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อสุขภาพ

ที่มา : มติชนออนไลน์