กันยายนมีระทึก! ผู้ว่าฯ กทม. คาดเดือนหน้าฝนตกในกรุงเทพฯมากขึ้น

แฟ้มภาพ

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมการดำเนินการของศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร คาดว่าสถานการณ์น้ำในช่วงเดือนกันยายนนี้ จะมีฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากขึ้น โดยจากสถิติฝนในรอบ 26 ปี พบว่า เดือนกันยายนจะมีปริมาณฝนเฉลี่ย 340 มิลลิเมตร ซึ่งถือเป็นช่วงเดือนที่มีปริมาณน้ำฝนสูงสุดในรอบปี

อย่างไรก็ตาม กทม.มั่นใจว่าจะสามารถรับมือได้แน่นอน แต่ทั้งนี้ต้องระวังตัวแปรที่เป็นอาจปัญหาอาจอุปสรรคได้ เช่น กระแสลม หรือกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องสูบน้ำและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แต่กทม.ก็เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในทุกด้าน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุด

ผู้ว่ากทม. ระบุว่า กทม.ได้ปรับปรุงศูนย์ฯ โดยพัฒนาระบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น พัฒนาระบบซอฟแวร์ให้มีความทันสมัย จัดทำระบบไฟฟ้าสำรอง จัดทำระบบสำรองข้อมูลป้องกันฐานระบบข้อมูลหลักล่ม จัดทำข้อมูลเพื่อประมวลผลสำหรับการแก้ไขหรือวิเคราะห์สถานการณ์อย่างครอบคลุมและรอบด้าน

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการเชื่อมโยงสายเคเบิ้ลใยแก้วเพื่อส่งข้อมูลปริมาณน้ำฝนจากสถานีสูบน้ำ จำนวน 131 สถานี สถานีตรวจวัดระดับน้ำในคลอง จำนวน 263 สถานี และสถานีวัดอัตราการไหลของน้ำ จำนวน 32 สถานี ส่งผลให้สามารถรายงานสถานการณ์น้ำได้แบบเรียลไทม์ สามารถทราบข้อมูลทั้งปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา ปริมาณน้ำที่อยู่ในคลอง อัตราการไหลของน้ำ ขณะเดียวกันยังทราบด้วยว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาในขณะนั้นทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นผิวจราจรตรงจุดใดบ้าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ไปอย่างทันท่วงที