“ผู้เช่าอาคารพาณิชย์” กว่า 20 ราย ร้องกทม.ขอเวลาขนของ หลังประกาศห้ามเข้าตึกตลาดประชานิเวศน์ 1

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มผู้ครอบครองอาคารพาณิชย์ประมาณ 20 ราย เข้ายื่นหนังสือถึงผู้อำนวยการเขตจตุจักร เรื่อง คัดค้านประกาศสำนักงานเขตจตุจักร แจ้งว่า บริเวณตลาดประชานิเวศน์ 1 เป็นเขตพื้นที่อันตราย โดยระบุว่า ตามที่ผู้อำนวยการเขตได้อาศัยพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ออกประกาศห้ามมิให้เข้าหรือใช้อาคารพาณิชย์ จำนวน 177 คูหา 19 กลุ่มอาคาร โดนผลการตรวจโครงสร้างอาคารของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่า กลุ่มอาคารไม่อยู่ในสภาพมั่นคงและแข็งแรง มีการทรุดตัวและพบรอยร้าวแตกของชิ้นส่วนโครงสร้างอาคาร

ทั้งนี้ ทางกลุ่มผู้ครอบครองอาคารขอคัดค้านประกาศสำนักงานเขตจตุจักรว่าเป็นการกระทำมิชอบโดยกฎหมาย ได้แก่ 1.อาคารเลขที่ 992/141-151 และ 99/190 ที่เกิดเหตุถล่มนั้นได้เกิดถล่มในส่วนต่อเติมอาคารไม่ใช่โครงสร้างอาคาร แต่ทางสำนักงานเขตไม่เคยแสดงผลตรวจของวสท.ให้ประชาชนทราบ 2.อาคารที่เกิดเหตุระเบียงถล่มนั้น ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาคารและโครงสร้างตามที่สำนักงานเขตจตุจักรออกประกาศ และ 3. สำนักงานเขตจตุจักร ไม่เคยนำวสท.เข้าตรวจโครงสร้างอาคารทั้ง 177 คูหา และพบว่าโครงสร้างอาคารไม่ได้ร้าวแตกตามที่ประกาศ รวมถึงผู้ครอบครองอาคารไม่เคยเห็นรายงานว่าอาคารดังกล่าวอันตรายตามที่กล่าวอ้าง จึงขอให้ผู้อำนวยการได้โปรดแสดงผลตรวจอาคารและยกเลิกประกาศภายใน 7 วัน

นายธรา พรนิทิศ หนึ่งในกลุ่มผู้ครอบครองอาคาร กล่าวว่า ปัจจุบันแม้ได้ย้ายออกจากอาคารตามที่สำนักงานเขตร้องขอแล้ว แต่อยากให้กทม.บอกขอบเขตเวลาที่ชัดเจนว่า ผู้ครอบครองอาคารต้องย้ายภายในกี่วัน แม้จะบอกว่าจะเร่งดำเนินการที่สุด ทั้งนี้ พบว่ามีเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะเข้ามาปิดล้อมอาคารเพื่อให้ผู้อาศัยเร่งย้ายออกไป โดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งผู้ครอบครองอาคารทั้งหมดเคยได้แจ้งกับกทม.แล้วว่า ยินยอมจะย้ายออกทั้งหมดและไม่ได้ขัดขืนแต่อย่างใด เพียงขอระยะเวลาให้รื้อย้ายของออกไปและหาที่อยู่ใหม่ ซึ่งปัจจุบันยังมีผู้ครอบครองอาคารประมาณ 20 กว่าคูหาที่ยังไม่สามารถย้ายได้ เนื่องจากยังไม่ได้ที่อยู่ใหม่ ซึ่งกทม.ไม่ได้มีมาตรการช่วยเหลือในส่วนนี้

“ตอนนี้มีประชาชนอาศัยอยู่ในอาคารเพียง 20 กว่าคูหา ซึ่งพวกเขาทุกคนได้รับความเดือดร้อน ยังไม่มีที่อยู่ใหม่ แล้วเหตุใดกทม.จึงออกประกาศกดดันเช่นนี้ จึงอยากให้กทม.ช่วยผ่อนปรนและแจ้งขอบเขตเวลาที่ชัดเจนให้แก่ชาวบ้านด้วย ทั้งนี้ ตามกระแสข่าวที่ออกไปว่าชาวบ้านดื้อร้นนั้นก็ไม่จริง เพราะทุกคนยินยอมย้ายออกไปทั้งหมด” นายธรา กล่าว

 

 


ที่มา มติชนออนไลน์