กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล สำรวจจำหน่ายสลาก จ.เลย แก้ปัญหาเกินราคา-กำหนดบทลงโทษ

กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงพื้นที่ จ.เลย สำรวจการจำหน่ายสลาก ย้ำเดินหน้าแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา และกำหนดบทลงโทษผู้กระทำผิดขั้นเด็ดขาด

วันนี้ (20 สิงหาคม 2560) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วย พันโทหนุน ศันสนาคม กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการสลาก ได้ลงพื้นที่สำรวจสภาวะการจำหน่ายสลาก การทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ย้ำเดินหน้าแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา และกำหนดบทลงโทษผู้กระทำผิดขั้นเด็ดขาด รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสลาก งวด 1 กันยายน 2560  ที่มีการปรับลดขนาดและจำหน่ายในราคาฉบับละ 80 บาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรรธน์ ฯ กล่าวว่า ในครั้งนี้ เป็นการเดินทางมาสำรวจสภาวะการจำหน่ายสลาก รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ตลอดจนสลากงวด 1 กันยายน 2560 ที่มีการปรับลดขนาดและจำหน่ายในราคาฉบับละ 80 บาท ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ พบว่าการทำรายการผ่านตู้เอทีเอ็ม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ที่ทำรายการสามารถกดซื้อ-จองล่วงหน้า ฯ ได้ตามความต้องการ ทั้งนี้ขอชื่นชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ปกครอง ที่ร่วมกันจัดระเบียบการทำรายการผ่านตู้เอทีเอ็มให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในส่วนของสลากโฉมใหม่ที่เริ่มจำหน่ายในงวด 1 กันยายน 2560 เป็นงวดแรกนั้น ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบเบื้องต้นว่าสลากเป็นของจริงหรือไม่ ด้วยวิธีการนำสลากขึ้นส่องกับแสงสว่างหากเป็นสลากของจริงจะเห็นลายน้ำรูปนกวายุภักษ์ปรากฏในเนื้อกระดาษได้อย่างชัดเจน ส่วนของปลอมจะไม่ชัด และสลากของจริงทุกฉบับจะมีเส้นไหมอยู่ในเนื้อกระดาษของสลาก โดยมีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ เส้นไหมที่เห็นได้ด้วยตาเปล่า กับเส้นไหมเรืองแสงที่ต้องใช้แสง UV (Ultraviolet) ส่อง นอกจากนี้ สำนักงาน ฯ ได้พิมพ์ บาร์โค้ด 2 มิติ ลงบนตัวสลาก เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ในการนำแอปพลิเคชั่น QR Code Reader มาใช้ตรวจสอบสลากได้ด้วยตนเองได้อีกทางหนึ่ง

นอกเหนือจากการตรวจสอบด้วยตนเองตามที่ได้กล่าวไปแล้วในเบื้องต้น จากการลงพื้นที่ เพื่อดูการเบิกสลากในโครงการซื้อ-จองล่วงหน้าฯ ที่ ปณ.วังสะพุง พบว่า มีการนำสลากที่จองได้ไปขายต่อให้กับผู้รับซื้อ รวมทั้งสิ้น 13 ราย คิดเป็นจำนวนสลาก 1,345 เล่ม ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนข้อปฏิบัติของผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าฯ ขั้นตอนต่อจากนี้ สำนักงาน ฯ จะตรวจสอบว่าสลากที่มีการนำมาขายต่อในครั้งนี้เป็นของผู้ซื้อ-จองรายใดและจะดำเนินการยกเลิกการลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิในการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทันที

โฆษกคณะกรรมการสลากฯ กล่าวในตอนท้ายว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ยังคงย้ำความเข้มข้นในการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายสลากเกินราคา ขอเตือนผู้จำหน่ายสลากต้องไม่ขายเกินราคาที่กำหนด และผู้ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสลาก ฯ จะต้องจำหน่ายด้วยตนเอง ไม่นำไปรวมชุดกับผู้อื่น หรือนำสลากของผู้อื่นมาขายร่วม หรือนำสลากของตนไปขายให้แก่ผู้อื่นเพื่อนำไปรวมชุด หรือแลกเปลี่ยนสลากกับผู้อื่น และหากผู้ขายฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามและมีการตรวจสอบพบการกระทำดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขายผิดสัญญา สำนักงาน ฯ จะยกเลิกสัญญาและยกเลิกการลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิในการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทันที ขณะนี้ มีผู้ถูกยกเลิกสัญญาแล้ว 2,131 ราย และถูกตัดสิทธิ์การทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าฯ แล้ว 531 ราย และขอให้ประชาชนผู้ซื้อสลากรักษาสิทธิ์ โดยการไม่ซื้อสลากเกินราคา และสามารถแจ้งข้อมูลการจำหน่ายสลากเกินราคาได้ที่ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-234-1466