มาดูกัน “เลือกตั้งครั้งใหม่” อะไรบ้างที่คนไทยอยากรู้? มากสุดคือวิธีการลงคะแนนเสียง

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง
“เลือกตั้งครั้งใหม่……..อะไรที่คนไทยอยากรู้?” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,200 คน พบว่า

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 69.6 อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลการเลือกตั้งเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียง

รองลงมาร้อยละ 68.1 อยากได้ข้อมูลด้านตัวผู้สมัคร และร้อยละ 59.8 อยากได้ข้อมูลด้านพรรคการเมืองต่างๆ

สำหรับช่องทางที่จะติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 79.3 จะติดตามผ่าน สปอตทีวี รองลงมาคือ สื่อโซเชียล Facebook Youtube Line ร้อยละ 49.1 ป้ายโฆษณาต่างๆ ร้อยละ 26.8หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 18.9 สปอตวิทยุ ร้อยละ 17.5 และแอปพลิเคชัน ร้อยละ 12.4

มื่อถามว่า “ในขณะนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการการเลือกตั้งในด้านต่างๆ เพียงพอหรือไม่แก่ตัวท่าน” ส่วนใหญ่ร้อยละ 70.3 ระบุว่า “ไม่เพียงพอ” ขณะที่ร้อยละ 20.3 ระบุว่า “เพียงพอแล้ว” และร้อยละ 9.4 ระบุว่า ยังไม่แน่ใจ

Previous articleดึงเอกชนบริหารสถานีกลางบางซื่อ “ซีพี-ไมเนอร์-แบล็คแคนยอน”ยึดสนามบิน
Next articleหลักสูตรพัฒนาธุรกิจยุคใหม่ ยกระดับการเรียนรู้