สภา อบจ.อุบลฯล่ม!! สมาชิกลงชื่อแต่ไม่เข้าห้องประชุมพิจารณางบประมาณกว่า 1.4 พันล้านบาท

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 ซึ่งกำหนดไว้ในเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ปรากฏว่า มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (สจ.) มาลงชื่อและอยู่ในที่ประชุม เพียง 20 คน จากจำนวนสมาชิกทั้งหมด 42 คน ซึ่งตามระเบียบกำหนดว่า จะต้องมีสมาชิกเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด ก็คือ 21 คน กระทั่งเวลาผ่านไปครบ 1 ชั่วโมง ไม่มีสมาชิกมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงถือว่าไม่ครบองค์ประชุม ส่งผลให้ การประชุมสภา อบจ.อุบลราชธานีครั้งนี้ล่มไปโดยปริยาย

ทั้งนี้ การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 นี้ เป็นไปตามคำสั่งของนางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยกำหนดให้มีการประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 ในวันนี้ (21 ส.ค.) เพื่อพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ

นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวภายหลังเกิดเหตุการณ์สภาฯล่มว่า เรื่องนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ของการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งตนเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้อย่างไร แต่ที่ประชุมก็ได้นัดหมายให้มีการประชุมครั้งต่อไป เวลา 13.30 น.ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 นี้

ทางด้าน นางพิมพกาญจน์ พลสมัคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ส.อบจ.ม่วงสามสิบ) เปิดเผยว่า หากการเปิดสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ล่มเสียก่อน คาดว่า จะมีการเตรียมเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2561 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,481,442,150 บาท เพื่อให้สภาได้พิจารณาในขั้นรับหลักการ แต่สภาต้องล่มเสียก่อนเนื่องจากมีสมาชิกส่วนหนึ่งลงชื่อแต่ไม่เข้าร่วมประชุม ทำให้สมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมไม่ครบองค์ประชุม จึงไม่สามารถเปิดประชุมได้ ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายเป็นอย่างมาก การประชุมก็ต้องเลื่อนออกไปอีก ส่วนสาเหตุนั้นน่าจะมาจากการที่ฝ่ายบริหารจัดสรรงบประมาณไม่กระจายไปให้ครบทั้ง 25 อำเภอ มีบางงบที่มารวมกระจุกอยู่ไม่กี่อำเภอจาก 25 อำเภอ ซึ่งทางกลุ่ม ส.อบจ.ส่วนหนึ่งก็เตรียมอภิปรายงบประมาณในส่วนนี้และที่สำคัญกลัวจะแพ้โหวตในสภาจึงได้ตีรวนไม่ยอมเข้าประชุมสภาทำให้ไม่สามารถเปิดประชุมได้

 

ที่มา มติชนออนไลน์