รองอธิการจุฬาฯ ลาออก เซ่นปมนำเงินออมทรัพย์จุฬาฯ ฝากสหกรณ์นพเก้ารวมใจ

วันที่ 23 สิงหาคม เว็บไซต์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเคยเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 53 จึงตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งรองอธิการบดี โดยระบุว่า

ตามที่ได้มีหนังสือลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2560 โดยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ในนามของนายทะเบียนสหกรณ์ ออกคำสั่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด ดำเนินการแจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชุดที่ 52 (พ.ศ.2553-2555) และชุดที่ 53 (พ.ศ.2555-2557) ชดใช้ค่าเสียหายกรณีนำเงินไปฝากกับสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จำกัด นั้น ทางรองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเคยเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 53 จึงตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งรองอธิการบดี เพื่อไม่ให้กระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป

โดยเมื่อช่วงเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้สั่งปิดสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ หลังจากตรวจสอบพบความผิดปกติของสหกรณ์เคหสถาน นพเก้ารวมใจ จำกัด เนื่องจากไม่อาจดำเนินการกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด ได้ฝากเงินเป็นจำนวน 915 ล้านบาท

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ เป็นรองอธิการบดี ที่กำกับดูแลด้านการพัฒนานิสิต เพิ่งตกเป็นข่าวดังจากกรณีออกมาแฉนายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล ประธานสภานิสิตฯว่า จงใจจัดฉากสร้างความขัดแย้ง ระหว่างเดินออกจากพิธีถวายสัตย์หน้าลานพระบรมรูป 2 รัชกาล

 

ที่มา : มติชนออนไลน์