‘บิ๊กธุรกิจ’ ร่วมเป็นเจ้าของภาพโมเสก-เลโก้พระราชกรณียกิจ หลังจบงานอุ่นไอรักฯ

ตามที่ประเทศไทยได้เกิดวาตภัยและอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ เนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “ปาบึก” ระหว่างวันที่ 3 – 5 มกราคม 2562 ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ได้รับความเสียหาย ถนนถูกตัดขาด เสาไฟฟ้าหักโค่น น้ำท่วมขังทั้งที่พักอาศัยและพื้นที่การเกษตร ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยผู้ประสบภัยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานในพื้นที่ประสบภัยเป็นการเร่งด่วน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรแล้วนั้น

เมื่อเวลา 13.48 น. วันที่ 20 มกราคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ผู้ที่สนใจร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล ในการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ด้วยการแสดงความจำนงเป็นเจ้าของภาพโมเสกพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ และเลโก้โมเดลจำลองพระราชกรณียกิจที่สำคัญของแต่ละรัชกาล ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 10 ที่จัดแสดงภายในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ บริเวณอาคารแสดงนิทรรศการเลโก้

สำหรับผลการแสดงความจำนงเป็นเจ้าของภาพโมเสกพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ และเลโก้โมเดลจำลองพระราชกรณียกิจที่สำคัญของแต่ละรัชกาล มีจำนวน 25 ชิ้นงาน ดังนี้

1.พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ กลุ่มบริษัท ทีโอเอ เป็นผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล

2.พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  และพระราชกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรม วรรณคดีไทย โขนกลางแปลงเรื่องรามเกียรติ์ ตอนยกรบ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล

3.พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชกรณียกิจด้านการค้าขายกับชาวต่างชาติ เรือสำเภาจีน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล

4.พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งดาราศาสตร์ บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด  เป็นผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล

5.พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชกรณียกิจด้านการปฏิรูปบ้านเมืองให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล

6.พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งลูกเสือไทย โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล

7.พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ครบ 150 ปี บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เป็นผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล

8.พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระราชกรณียกิจด้านการฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทย – จีน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล

9.พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระราชกรณียกิจด้านเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล

10.พระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และพระราชกรณียกิจ สืบสาน รักษา ต่อยอด บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล

11.เลโก้โมเดลจำลองพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล

12.เลโก้โมเดลจำลองโลหะประสาท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด เป็นผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล

13.เลโก้โมเดลจำลองเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล


14.เลโก้โมเดลจำลองเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ธนาคารออมสิน เป็นผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล

และ15.เลโก้โมเดลจำลองเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล

ทั้งนี้ รายได้จากการร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในวันนี้ จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น  387,700,000 บาท ซึ่งมีนายเจริญ – คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และนายบุญชัย เบญจรงคกุล ได้ร่วมทูลเกล้าฯถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลในครั้งนี้ด้วย

ในการนี้ รายได้ทั้งหมดจะนำขึ้นทูลเกล้าฯถวาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นำไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” และราษฎรที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน กับทรงให้ติดตามและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ให้ราษฎรมีกำลังใจในการประกอบสัมมาอาชีพต่อไป 

ที่มา:มติชนออนไลน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ