แพทยสภาย้ำ “โรคลมชัก” อย่าขับรถ หลังกรมขนส่งฯประกาศห้ามแล้ว

แฟ้มภาพ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า จากกรณีที่กรมขนส่งทางบกได้ขอความเห็นจากแพทยสภาเกี่ยวกับโรคลมชักในสภาวะที่ควบคุมอาการชักไม่ได้ และเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมาทางแพทยสภา ได้ส่งความเห็นกรณีโรคลมชักจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ได้ส่งข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับโรคลมชักในสภาวะที่ควบคุมอาการชักไม่ได้ ให้กับกรมขนส่งทางบก โดยมีข้อมูลทางวิชาการว่าโรคลมชักในสภาวะที่ควบคุมอาการชักไม่ได้ เป็นโรคที่อาจเป็นอันตรายหากมีการขับขี่ยานพาหนะ ผู้ป่วยที่ยังควบคุมอาการชักไม่ได้ จึงควรต้องรับยาอย่างต่อเนื่องจนปลอดอาการของโรค และไม่เกิดอาการชักอย่างน้อย 1 ปีจึงจะปลอดภัยเพียงพอในการขับขี่ยานพาหนะ

ดังนั้น ในกลุ่มผู้ป่วยโรคลมชักที่ควบคุมอาการได้จึงยังสามารถขับรถได้ด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้อยากขอย้ำผู้ป่วยว่าโรคลมชักเป็นโรคที่ต้องพบแพทย์และได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ป่วยเอง ครอบครัว ตลอดจนผู้ใช้ถนนทุกคน อย่างไรก็ตามการที่จะอนุญาตให้ใบขับขี่หรือไม่เป็นอำนาจของกรมขนส่งทางบกเป็นหลัก

 

 

ที่มา : มติชนออนไลน์

Advertisment