ผู้ป่วยบัตรทองกว่า 2.5 แสนสะดุ้ง! รพ.เอกชน 4 แห่งถอนตัว สปสช. ลั่นอย่ากังวลจัดรพ.รองรับแล้ว

ความ คืบหน้าภายหลังโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครขอถอนตัวจากการให้ บริการผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง หรือกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งดูแลโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) คือ โรงพยาบาลมเหสักข์  ซึ่งขอถอนตัวจากการเป็นหน่วยบริการประจำและหน่วยบริการรับส่งต่อระดับทุติย ภูมิรับผิดชอบประชากร 109,717 คน จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560

ล่าสุด ยังพบว่ามีอีก 3 แห่ง คือ รพ.แพทย์ปัญญา รพ.วิภาราม ปากเกร็ด และรพ.บางนา 1 โดย 3 แห่งไม่ได้ถอนตัวออกจากการให้บริการผู้ป่วยบัตรทอง แต่ถอนตัวในการเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อให้คลินิกชุมชนอบอุ่น ซึ่งรพ.แพทย์ปัญญาขอยกเลิกการเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อให้คลินิกชุมชนอบอุ่น 10 แห่งมีผลกระทบต่อประชาชน 90,816 คน รพ.วิภารามปากเกร็ด ขอยกเลิกเป็นหน่วยบริการที่รับส่งต่อให้หน่วยบริการประจำ 6 แห่ง มีผลกระทบต่อประชาชน 36,081 คน และรพ.บางนา 1 ขอยกเลิกเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อให้หน่วยบริการประจำจำนวน 2 แห่ง มีผลกระทบต่อประชาชน 13,484 คน ซึ่งรวมแล้วมีประชากรรวมกว่า 2.5 แสนคน

เมื่อ วันที่ 27 สิงหาคม นพ.วีระพันธ์ ลีธนะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กทม. กล่าวว่า สำหรับโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยสิทธิบัตรทองนั้น ในส่วนของรพ.เอกชน จะเป็นไปตามความสมัครใจของหน่วยบริการเอกชนเองในการเข้าร่วมดูแลประชาชน แต่จะเป็นหน่วยบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของสปสช.กำหนด อย่างไรก็ตาม ในส่วนของรพ.มเหสักข์ที่ขอถอนตัวออกจากการให้บริการผู้ป่วยบัตรทองนั้น สืบเนื่องจากมีการเปลี่ยนผู้บริหาร และต้องการปรับปรุงโรงพยาบาล ซึ่งจริงๆ ทางรพ.แจ้งว่าเมื่อปรับปรุงแล้วเสร็จอาจขอเข้าร่วมต่อ แต่เรื่องนี้ทางสปสช.รอไม่ได้ จึงได้มีการหารพ.มารองรับแล้ว และขณะนี้ยังสามารถรับบริการได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งในการเปลี่ยนรพ.ได้เปิดให้ประชาชนแจ้งความจำนงได้ที่รพ.มเหสักข์ตั้งแต่ วันที่ 1-15 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-15.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนสปสช. 1330 โดยขณะนี้มีรพ.รองรับแล้วร้อยละ 80 เหลืออีกร้อยละ 20 ซึ่งคาดว่าจะเรียบร้อย ไม่มีปัญหาอะไร

นพ.วีระพันธ์ กล่าวอีกว่า ส่วนอีก 3 แห่งนั้น ต้องแจ้งข้อเท็จจริงว่า รพ.ทั้ง 3 แห่งไม่ได้ขอถอนตัวออกจากการให้บริการผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง แต่เป็นการยกเลิกการรับส่งต่อคลินิกในบางแห่งเท่านั้น ซึ่งประชาชนสิทธิบัตรทองของรพ.ทั้ง 3 แห่ง ไม่ต้องกังวล เนื่องจากขณะนี้ทางคลินิกนั้นๆอยู่ระหว่างประสานหารพ.ในการรับส่งต่อแล้ว แต่ทาง สปสช.ก็ไม่ได้นิ่งเฉย อย่างไรก็ตาม เบื้องต้น รพ.แพทย์ปัญญาที่ถอนตัวรับส่งต่อจากคลินิกนั้น คลินิกที่เกี่ยวข้องได้ประสานหารพ.ใหม่แล้ว ส่วนอีก 2 แห่งคือ รพ.วิภารามปากเกร็ด และรพ.บางนา 1 นั้น ขณะนี้คลินิกอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งทางสปสช.ได้ขอให้เร่งจัดการให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนกันยายนนี้ โดยทางสปสช.ติดตามอย่างใกล้ชิด และขอย้ำว่า ผู้ป่วยทุกคนยังคงรับบริการตามสิทธิได้ไม่ต้องกังวล

 

ที่มา มติชนออนไลน์