‘เพชรา-ประภาส’ ได้รับคัดเลือกเป็น ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 21 ก.พ. ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) กล่าวว่า ที่ประชุมได้คัดเลือก ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2561 ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 12 คน 3 สาขา

 1.สาขาทัศนศิลป์ จำนวน 4 คน แบ่งเป็น

ประเภทวิจิตรศิลป์ ได้แก่

 • นายชิน ประสงค์ (ประติมากรรม)
 • นายปริญญา ตันติสุข (จิตรกรรม)

ประเภทประยุกต์ศิลป์ ได้แก่

 • นางคำปุน ศรีใส (ประณีตศิลป์-ทอผ้า)
 • นายคงศักดิ์ ยุกตะเสวี (สถาปัตยกรรมภายใน)

2.สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 2 คน ได้แก่

 • นายจำลอง ฝั่งชลจิตร
 • นายเสน่ห์ สังข์สุข

3.สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 6 คน แบ่งเป็น

ประเภทดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทยและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ได้แก่

 • นายวิโรจน์ วีระวัฒนานนท์ (ลิเก)
 • นางกั้น เชาวพ้อง (โนรา)

ประเภทดนตรีสากลและนาฏศิลป์สากล ได้แก่

 • นางสุคนธ์ พรพิรุณ (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล)
 • นายประภาส ชลศรานนท์ (ผู้สร้างสรรค์งานบันเทิงและดนตรีไทยสากล)

ประเภท ภาพยนตร์ละคร ได้แก่

 • นางสมสุข กัลย์จาฤก (ละคร-ละครโทรทัศน์)
 • นางเอก ชาวราษฎร์ (เพชรา เชาวราชษฎร์) (ภาพยนต์)

นายวิษณุ กล่าวว่า ผู้ที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ จะได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 25,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบราชการ รวมทั้งมีค่าช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัย ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท และหากเสียชีวิตจะมีค่าช่วยเหลืองานบำเพ็ญกุศลศพ 20,000 บาท เงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตไม่เกิน 150,000 บาท เป็นต้น

นับตั้งแต่เริ่มโครงการศิลปินแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2527 มีศิลปินแห่งชาติ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติแล้ว ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 – 2561 มีจำนวน 307 คน เสียชีวิตไปแล้ว 140 คน มีชีวิตอยู่ 167 ซึ่งเป็นเพชรเม็ดงามในวงการศิลปะของไทย

นายวิษณุ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ทั้ง 12 คน เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มและโล่เชิดชูเกียรติ ในวัน เวลาใด ตามแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โดยภายหลังจากนี้จะได้จัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อันประกอบด้วย งานเลี้ยงแสดงความยินดี งานนิทรรศการและสื่อเผยแพร่ชีวประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ ผ่านสื่อต่างๆ ต่อไป

นางเอก ชาวราษฎร์ หรือ เพชรา เชาวราษฎร์ (ภาพยนตร์) กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากและเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เพราะในการทำงานเป็นนักแสดงภาพยนตร์สมัยก่อนกับในปัจจุบันนั้น แตกต่างกันมาก ซึ่งสมัยก่อนการทำงานค่อนข้างยาก ผู้สร้างภาพยนตร์มีน้อย และนักแสดงมีน้อย แต่ใช่ว่าผู้แสดงจะได้รับโอกาสง่ายๆดังนั้น ผู้แสดงต้องมีความพยายาม มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในการแสดงและเป็นขวัญใจของประชาชน ส่วนปัจจุบันนี้ เท่าที่ทราบภาพยนตร์ค่อนข้างเป็นศิลปะที่ได้รับความนิยมจากคนรุ่นใหม่ และมีหลายบริษัทที่ทำเกี่ยวกับภาพยนตร์ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักแสดงรุ่นใหม่

ตนคงแนะนำอะไรได้ไม่มาก เพราะเป็นคนละช่วงวัยกัน แต่การเป็นนักแสดงที่ดี ควรจะมีความรับผิดชอบในการทำงาน ตรงต่อเวลาเป็นหลัก และรู้จักเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อผู้ชม อย่างไรก็ตามขอขอบคุณทางวธ.ที่มอบรางวัลในครั้งนี้ ให้แก่ศิลปินที่มีอายุมาก ได้เป็นแบบอย่างและกำลังใจให้ศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานที่ดีต่อไป

 

 

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ