สวธ.เผย ไม่เคยมีระเบียบถอดถอนศิลปินแห่งชาติ ต้องหารือก่อน ปม “ไพฑูรย์ ธัญญา” โพสต์ไม่เหมาะสม

จากกรณีการรวบรวมรายชื่อผ่านเว็บไซต์ Change.org เพื่อยื่นเรื่องให้ วธ. ถอดถอน “ไพฑูรย์ ธัญญา” หรือ นายธัญญา สังขพันธานนท์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ปี 2559 ออกจากศิลปินแห่งชาติ หลังโพสต์กลอนคำผวนถึงอดีตนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในลักษณะเหยียดเพศแม่

โดย นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวว่า ยังตอบไม่ได้ ต้องหารือกันก่อน ทั้งนี้ ที่ผ่านมาไม่เคยมีระเบียบถอดถอน และยังไม่เคยถอดถอน ศิลปินแห่งชาติรายใด

 


ที่มา มติชนออนไลน์