กรมอุตุฯ คาดหมายลักษณะอากาศของปท.ไทยราย 3 เดือน เตือนปชช.ระวัง “พายุหมุนเขตร้อน”

ลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน จากค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 25242553)

เดือนกันยายน เป็นเดือนที่ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นและพื้นที่ส่วนใหญ่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปี จากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่่าที่พาดผ่านบริเวณตอนกลางของประเทศและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยนอกจากนี้อาจได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาสลายตัวใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรง โดยเฉพาะบริเวณทางตะวันออกของประเทศ

เดือนตุลาคม เป็นช่วงที่เปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว บริเวณประเทศไทยตอนบนฝนและอุณหภูมิจะลดลง และเริ่มมีอากาศเย็นตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไป เนื่องจากมรสุมตะวันตกฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนเป็น ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งเป็นมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุม ประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ ส่วนร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกจะเลื่อนลงไปพาด ผ่านบริเวณภาคใต้และอ่าวไทยในช่วงครึ่งหลังของเดือน ท่าให้บริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นและอาจมีพายุ หมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยทางด้านตะวันออกของประเทศ และต่อเนื่องลงมาจนถึงอ่าวไทย ตอนบนและภาคใต้ได้

เดือนพฤศจิกายน ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนน้อยและอากาศเย็นตลอดเดือน จากอิทธิพลของบริเวณความ กดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและมีก่าลังแรงเป็นระยะๆ ซึ่งจะท่าให้อุณหภูมิลดลง จนมีอากาศหนาวได้ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้จะยังคงมีฝนตกชุก โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกของภาค จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและร่องความกดอากาศต่่าที่พาดผ่าน ภาคใต้และอ่าวไทย

โดยข้อควรระวังในช่วงเดือนกันยายน มักจะมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก และเคลื่อนตัวไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือผ่านทะเลจีนใต้ ซึ่งจะท่าให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่น กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง


สำหรับเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน มีโอกาสสูงที่พายุหมุนเขตร้อนจะเคลื่อนผ่านบริเวณปลายแหลมญวน และเคลื่อนตัวเข้า มาใกล้หรือผ่านภาคใต้ ซึ่งจะท่าให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกชุกหนาแน่น กับจะมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง จึงขอให้ ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและค่าเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย