สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของแก่ประชาชน ได้รับผลกระทบความไม่สงบภาคใต้

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพระสงฆ์ ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 170 ถุง ไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทอน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส

และเชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครอบครัวที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จำนวน 4 ครอบครัว ได้แก่ครอบครัว นายมูหัดมะห์ฟาอีส เจะโกะ ครอบครัวสิบตำรวจเอก มูอำมัดฟัยซอล ซึ่งเกิดเหตุเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ครอบครัว สิบตำรวจโท รุสไวดี สาแม และครอบครัวสิบตำรวจโท นเรศว์ เอียดทอง เกิดเหตุเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

จากนั้น เชิญถุงพระราชทานเครื่องอัฐบริขาร ไปถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 และเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 7 ราย ณ วัดเทพนิมิต (วัดบ้านกลาง) อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 150 ถุง ไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ซึ่งได้เกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เสร็จแล้ว องคมนตรี เดินไปยังค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อประชุมติดตามสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

 

 

ที่มา มติชนออนไลน์

Previous articleปวดเข่า ขัดในข้อ สัญญาณข้อเข่าเสื่อม ร้ายแรงถึงขั้นเดินไม่ได้
Next articleไฟท์ ทู เฟิร์ม คลับ ฟิตเนสครบวงจรแห่งใหม่ ตอบโจทย์ทุกไลฟสไตล์