18 มี.ค. น้ำประปาไหลอ่อนถนน 345 ถ.ชัยพฤกษ์ ถ.ราชพฤกษ์ และถ.ศรีนครินทร์ บางพื้นที่

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องซ่อมประตูระบายอากาศ (Air Valve) บริเวณซอยศรีด่าน 17 ถนนศรีนครินทร์ ในคืนวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

• ถนนศรีนครินทร์ ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่ซอยแบริ่ง ถึงคลองสำโรง

นอกจากนี้ ในคืนวันเดียวกัน (วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562) ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. มีความจำเป็นต้องซ่อมท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร บริเวณหน้าหมู่บ้านคาซ่าวิลล์ ถนนราชพฤกษ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

• ถนนทางหลวงหมายเลข 345 ตั้งแต่คลองบางตะไนย์ ถึงคลองพระอุดม
• ถนนชัยพฤกษ์ ตั้งแต่ถนนราชพฤกษ์ ถึงสะพานพระราม 4
• ถนนราชพฤกษ์ ตั้งแต่ถนนทางหลวงหมายเลข 345 ถึงถนนชัยพฤกษ์

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

Advertisement