กทม.ขู่ย้ายหัวหน้าฝ่ายเทศกิจปล่อยหาบเร่เกลื่อน

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ที่สำนักเทศกิจ นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวระหว่างเป็นประธานการประชุมแนวดิ่งสำนักเทศกิจ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ ซึ่งมีนายสมภาคย์ สุขอนันต์ รองปลัดกทม. ผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 50 เขต ร่วมประชุม ว่า เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขอให้ทุกสำนักงานเขตให้การสนับสนุน จัดทำแผน วางแผนการใช้กำลังให้ดี และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ให้สมพระเกียรติ นอกจากนี้ ขอให้หัวหน้าฝ่ายเทศกิจทุกสำนักงานเขตกำชับเจ้าหน้าที่ต้องให้ความสำคัญการถือปฏิบัติตามระเบียบประจำวัน เพื่อรักษาวินัยข้าราชการ ป้องปรามไม่ให้เจ้าหน้าที่กระทำผิด อีกทั้งส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เทศกิจมีบุคลิกภาพที่ดี เสริมสร้างภาพลักษณ์ของเทศกิจในสายตาของประชาชน รวมถึงวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ การอยู่ปฏิบัติหน้าที่ และการไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ การวางตัวที่เหมาะสม เคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา หากมีผู้หนึ่งผู้ใดไม่ปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชาต้องมีการลงโทษ เพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่าง

นายสกลธี กล่าวต่อว่า ในที่ประชุมได้มีการรายงานการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ซึ่งสำนักเทศกิจได้ขออนุมัติขยายเวลาแผนปฏิบัติการการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ออกไป อีกระยะหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีเป้าหมายเพื่อยกเลิกจุดผ่อนผันที่มีอยู่จำนวน 232 จุด ผลการดำเนินการในช่วงขยายเวลาปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศยกเลิกจุดผ่อนผันเพิ่มขึ้น จำนวน 52 จุด ปัจจุบันจึงมีจุดผ่อนผันที่ยกเลิกแล้ว จำนวน 503 จุด และมีจุดผ่อนผันที่ยังไม่ยกเลิก จำนวน 180 จุด อยู่ในพื้นที่ 20 สำนักงานเขต

จึงขอให้สำนักงานเขตที่มีจุดผ่อนผันเหลืออยู่ในพื้นที่เร่งรัดดำเนินการยกเลิกจุดผ่อนผันตามแผนปฏิบัติการฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ส่วนจุดผ่อนผันที่ยกเลิกแล้วให้ทุกสำนักงานเขตตรวจตรากวดขันห้ามผู้ค้ากลับมาทำการค้าอีกโดยเด็ดขาด อย่างไรก็ตามในระยะนี้พบว่าหลายเขตปล่อยปละละเลยให้มีการตั้งวางแผงค้า โดยเฉพาะเขตบางรัก ซึ่งมีการร้องเรียนไปยังผู้ว่าฯกทม.หลายครั้งแล้ว ดังนั้น จึงได้แจ้งในที่ประชุมว่า หากพบว่ามีการปล่อยปละละเลย จะสั่งย้ายหัวหน้าฝ่ายเทศกิจในพื้นนั้นๆ ออกจากพื้นที่ทันที

 

 

ที่มา : มติชนออนไลน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ