“ปิยะสกล” ชื่นชมรพ.มะเร็งลำปาง เน้นดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่บ้าน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยสหวิชาชีพแบบประคับประคอง เพิ่มคุณภาพชีวิตโดยญาติและคนในครอบครัวดูแลอย่างใกล้ชิด

นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ว่า โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองที่บ้านเน้นให้ผู้ป่วยและญาติมีทักษะในการดูแลตนเอง กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาโรงพยาบาลทั่วประเทศให้มีศักยภาพดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ด้วยการรักษาแบบประคับประคอง (palliative care) ช่วยจัดการกับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการรักษาระยะสุดท้าย มีการเตรียมตัวทั้งญาติและผู้ป่วย ตั้งแต่โรงพยาบาลต่อเนื่องถึงบ้านด้วยทีมอาสาสมัครชุมชน สหวิชาชีพ ในการดูแลด้วยจิตใจ (heart to heart) เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อยู่กับคนรัก คนในครอบครัวจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

“มีความประทับใจในวัฒนธรรมที่ดีของโรงพยาบาล ขอชื่นชมการดำเนินงานโดยเฉพาะในเรื่อง Palliative Care ที่ร่วมกับอาสาสมัครชุมชนดูแลผู้ป่วยมะเร็งในพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโรคมะเร็งจำเป็นตั้งแต่การรักษา ติดตาม ดูแล จนถึงวาระสุดท้ายต้องอาศัยการทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว” ศ.คลินิก เกียรติคุณ  นพ.ปิยะสกล กล่าว

ทั้งนี้ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จังหวัดลำปาง จัดทำโครงการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่บ้าน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและครอบครัวก่อนกลับไปอยู่บ้าน พัฒนาเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างชุมชนต้นแบบในจังหวัดลำปาง โดยอบรมเตรียมความพร้อมผู้ดูแลหลัก (care giver) ผู้ป่วยโรคมะเร็งและญาติ อาสาสมัครดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ตัวแทนอาสาสมัคร และพยาบาลวิชาชีพด้าน Palliative care ในโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดลำปาง นับเป็นโครงการที่ดีทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจ ได้ดูแลคนในครอบครัวอย่างใกล้ชิดจนวาระสุดท้าย

Previous articleกรมควบคุมโรค ชี้ไข้หวัดใหญ่เริ่มหนัก ยอดผู้ป่วยพุ่ง ห่วงภาคเหนือ ฝุ่นพิษฟุ้ง เสี่ยงรับเชื้อง่าย
Next articleหอการค้า ขอรัฐบาลใหม่ ให้ความสำคัญกับ Agenda ประเทศเหนือนโยบาย -ดูแลสินค้าเกษตร-