“6 องค์กรสิทธิฯ” ส่งจดหมายถึง “รัฐบาล” ดัน “กม.ป้องกันซ้อมทรมาน-อุ้มหาย” ตามหลักสากล

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล แอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนล ,ฮิวแมนไรท์วอทช์ ,สหพันธ์เพื่อสิทธิมนุษยชนสากล ,ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน และมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ร่วมส่งจดหมายเปิดผนึกเนื่องใน”วันผู้สูญหายสากล” ถึง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมว.ยุติธรรม พร้อมสำนำถึง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.การต่างประเทศ ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด (อสส.) และพ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง แสดงความกังวลต่อความล่าช้าในการผ่านร่างกฎหมายป้องกันมิให้มีการกระทำการทรมาน การปฏิบัติที่โหดร้ายและการบังคับให้สูญหาย หลังเมื่อเดือนก.พ.ที่ผ่านมา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ส่งคืนร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวกลับไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้ปรับแก้และให้มีการรับฟังความเห็น ทั้งที่ก่อนหน้านี้ ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวผ่านการหารือร่วมกันระหว่างเอกชนและภาคประชาสังคมมาหลายปีแล้ว

ตลอดจนปัญหาด้านการสืบสวนสอบที่ไม่มีความคืบหน้าอย่างชัดเจนในกรณีที่กล่าวว่า มีผู้ถูกบังคับให้สูญหาย อาทิ นายสมชาย นีละไพจิตร และนายบิลลี่ พอละจี รักจงเจริญ จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยดำเนินการดังนี้ 1.เร่งรัดให้ประกาศใช้ร่างกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายโดยมิชักช้า ตามกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศ 2. สืบสวนสอบสวนกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าเป็นกรณีที่ถูกบังคับให้สูญหาย และกรณีการบังคับให้สูญหาย การทรมานและการปฏิบัติที่ โหดร้าย อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นอิสระ เพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมารับโทษ และให้ความช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายแก่เหยื่อของการถูกบังคับ 3.ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูก บังคับ(ICPPE) และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระทำอื่นๆ ที่ โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (OPCAT)

 

 


ที่มา ข่าวสดออนไลน์