“วิษณุ” โยน “กรมที่ดิน-มท.-พศ.” ตอบ หลังศาลให้กรรมสิทธิ์ที่ดินอัลไพน์ เป็นธรณีสงฆ์

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 30 สิงหาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต (สศช.) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการดำเนินการหลังศาลอาญาแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พิพากษาให้ที่ดินอัลไพน์เป็นของธรณีสงฆ์ ว่าเรื่องดังกล่าวเร็วเกินไปที่จะตอบ เพราะต้องให้ผู้เกี่ยวข้องอย่างกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย กรมการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ไปพิจารณาให้ดีว่าคดีมีอายุความอย่างไร และผู้เกี่ยวข้องยังมีอีกหรือไม่ รวมถึงจะต้องยกเลิกเพิกถอนได้หรือไม่ด้วย

เมื่อถามว่าผู้ที่อยู่อาศัยในที่ดินดังกล่าว ต้องย้ายออกจากพื้นที่หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ตามหลักการของกฎหมาย จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่กระทบสิทธิของบุคคล ขณะเดียวกันจะต้องมีการออกพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินสงฆ์หรือไม่นั้น เรื่องนี้ไม่เคยมีมาก่อน และไม่มีความจำเป็นต้องออกด้วย เพราะในอดีตเวลารัฐต้องการที่ดินของสงฆ์ เช่น การทำถนนหรือสะพานตลาดมีกฎหมายอยู่แล้ว แต่ภายหลังได้มีการแก้กฎหมายคณะสงฆ์ ซึ่งก็ 30 ปีมาแล้ว ให้สามารถออกเป็นพระราชกฤษฎีกาได้ โดยกำหนดว่าเวลารัฐจะใช้ที่ดินของสงฆ์ให้ดำเนินการตามขั้นตอน โดยเริ่มจากการเจรจากับทางวัด จากนั้นนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) หาก มส.ไม่อนุญาตก็จบ แต่หากเห็นชอบก็เดินต่อตามหลัก ฉะนั้นการแลกเปลี่ยนที่ดิน ของพระพุทธศาสนาจึงออกเป็นพระราชกฤษฎีกา

 

ที่มา : มติชนออนไลน์