การเมืองท้องถิ่นระอุ! สภาเทศบาลเมืองปากพนังหั่นงบเดือด 45 โครงการ กว่า 15 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (1 ก.ย.60) ที่เทศบาลเมืองปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช มีข้าราชการและประชาชนมารอลุ้นการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เป็นผู้นำเสนอพิจารณาในสภาเทศบาลเมืองปากพนัง แต่ทว่าสมาชิกสภาเทศบาลได้ยื่นคำขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ โดยพบว่ามีการพิจารณาตัดงบประมาณในโครงการต่าง ๆ อย่างดุเดือดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

ทั้งนี้ ชาวบ้านตั้งข้อสงสัยว่า เป็นการตัดงบประมาณอย่างมีนัยยะทางการเมืองบางประการหรือไม่ จนทำให้ฝ่ายบริหารไม่สามารถขับเคลื่อนโครงการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงเข้ามาติดตามการประชุมพิจารณางบประมาณที่มีการตัดงบประมาณอย่างไม่สมเหตุสมผล และการแปรญัตตินี้มีโครงการในส่วนของงานประเพณีสำคัญของปากพนัง โครงการพัฒนาสาธารณูปโภค รวมทั้งการรักษาความสะอาดของเมืองถูกตัดงบสูงถึง 45 โครงการ

โดยรวมของเม็ดเงินงบประมาณที่ถูกตัดรวมกว่า 15 ล้านบาท เช่น งบประมาณค่าใช้จ่ายในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ถูกตัดไปถึง 280,000 บาท งบประมาณจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ถูกตัดไป 400,000 บาท และโครงการประเพณีลอยกระทงในแม่น้ำปากพนัง งานประจำปีที่จัดติดต่อมาอย่างต่อเนื่อง ถูกตัดไป 30%

ขณะที่งานประเพณีลากพระแข่งเรือเพรียว เป็นประเพณีสำคัญของชาวลุ่มน้ำปากพนัง เป็นประเพณีโบราณที่จัดต่อเนื่อง มีนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศมาร่วมงานจำนวนมาก ตั้งงบ 1,500,000 บาท ถูกตัด 5 แสนบาท งานประเพณีสงกรานต์ถูกตัด 180,000 บาท โครงการรถยนต์ตรวจการณ์ถูกตัดทั้งหมด โครงการสร้างสนามฟุตบอลชุมชนถูกตัดทั้งหมด รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายตัดทิ้งทั้งหมด ซึ่งมีวงเงินที่ถูกตัดทิ้งไปถึงกว่า 15 ล้านบาท


สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ของเทศบาลเมืองปากพนัง มีเพียง 365,745,000 บาทเท่านั้น โครงการพัฒนาและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม 45 โครงการ วงเงินตามการเสนอญัตติเดิมอยู่ที่ 30 ล้านบาทเศษ แต่ถูกแปรญัตติปรับลดรวมถึงถูกตัดกว่า 15 ล้านบาท เหลือยอดวงเงินรวมเพียง 14,445,935 บาทเท่านั้น ทำให้กระทบกับงานสำคัญ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวิธีการทางการเมืองที่ทำให้ฝ่ายบริหารเกิดปัญหาในการบริหารงาน