กรมทรัพย์สินฯ เตรียมจัดงานใหญ่ IP FAIR 2019 ชูแนวคิด “GROW YOUR THOUGHTS” หวังสร้างมูลค่างานด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เตรียมจัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือ IP Fair 2019 ภายใต้แนวคิด “GROW YOUR THOUGHTS ต่อยอดความคิด” เพื่อส่งเสริม ต่อยอดงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมสร้างความได้เปรียบทางการค้าให้มากยิ่งขึ้นในอนาคต

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวระหว่างเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2019)” ว่า กรมฯ ได้จัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือ IP Fair ขึ้นเนื่องเป็นปีที่ 17 สำหรับงาน IP Fair 2019 ครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “GROW YOUR THOUGHTS ต่อยอดความคิด” นอกจากจากเปิดโอกาสแสดงงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ยังช่วยให้ต่อยอดมูลค่าเชิงพาณิชย์ด้วย อีกทั้ง ในงานยังเปิดโอกาสในการจับคู่ธุรกิจ ซึ่งตั้งเป้าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมงาน IP Fair 2019 ไม่น้อยกว่า 5,000 คน โดย IP Fair 2019 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคมนี้ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

สำหรับกิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ ได้แก่ IP Clinic : การจัดพื้นที่ให้คำปรึกษาด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ให้คำปรึกษาและไกลเกลี่ยกรณีทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกละเมิด บริการให้คำแนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรและแนวโน้มเทคโนโลยีจากศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center) รวมถึงบริการรับคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์

• IP Services : บริการให้คำปรึกษาแนะนำโดยหน่วยงานพันธมิตร รวม 10 หน่วยงาน อาทิ สำนักงานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน-สหภาพยุโรป (ARISE+ IPR Program) สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐฯ (USPTO) องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (JETRO Bangkok) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

• IP Champion : จัดแสดงผลงานและพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศจากการประกวด IP Champion ที่ประสบความสำเร็จจากการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ ประเภทที่ 1 ทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น จำนวน 4 สาขา ได้แก่ (1) สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์ (2) สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (3) สาขาเครื่องหมายการค้า (4) สาขาลิขสิทธิ์ และ ประเภทที่ 2 คือ สถาบันอุดมศึกษาที่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น

• IP Showcase : จัดแสดงนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาที่น่าสนใจ ทั้งประเภทอาหารและเครื่องดื่ม การแพทย์และความงาม สินค้าอุตสาหกรรม/พลังงานทดแทน การเกษตร แฟชั่น/ไลฟสไตล์ สัตว์เลี้ยง และซอฟท์แวร์และดิจิทัล

• Business Matching : กิจกรรมการจับคู่ธุรกิจเพื่อขยายโอกาสทางการค้า โดยคัดเลือกสินค้าจากตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญาอย่างน้อย 50 คู่


นอกจากนี้ ในงานยังจัดหัวข้อสัมมนา ได้แก่ (1) ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์ (2) ต่อยอดธุรกิจด้วยแนวคิดทรัพย์สินทางปัญญา (3) พิชิตเกมธุรกิจ วางหมากคิดเรื่องชื่อเว็บไซต์ (4) สร้างสรรค์ลิขสิทธิ์อย่างไรทำกำไรในยุค 4.0 (5) สิทธิบัตรไทยไปไกลกว่าที่คิด : เจาะประเด็น PCT และ (6) SMEs ก้าวไกลจดแบรนด์ไทยในต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังสัมมนาได้ฟรี เชื่อว่างานนี้จะสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดให้แก่นักคิด นักประดิษฐ์ ผู้สร้างสรรค์ เจ้าของผลงานทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น