ราชกิจจาฯกำหนดโครงสร้างใหม่ “สปพ.-ภาค 9-บก.สส.ชายแดนใต้-บช.ท่องเที่ยว”

เมื่อวันที่ 1 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2560 โดยสรุปได้ดังนี้ ให้กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (บก.สปพ.) ประกอบด้วย ฝ่ายอำนวยการ กองกำกับการสุนัขตำรวจ กองกำกับการม้าตำรวจ กองกำกับการศูนย์รวมข่าว กองกำกับการสายตรวจ กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด กลุ่มงานสัตวแพทย์และสัตวบาล ทั้งนี้ จากเดิมกองกำกับการสุนัขและม้าตำรวจจะอยู่รวมกัน แต่ล่าสุดให้แยกเป็นกองกำกับการสุนัขตำรวจ และกองกำกับการม้าตำรวจ ทำให้ บก.สปพ.เพิ่มขึ้นมา 1 กองกำกับการ

ส่วนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9 มีกองบังคับการอำนวยการ 1-6 ฝ่ายอำนวยการ 1-6 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ประกอบด้วย ฝ่ายอำนวยการ กองกำกับการสืบสวน 1-3 กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองกำกับการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย ให้มีเฉพาะตำรวจภูธรภาค 7 กลุ่มงานสอบสวน จากเดิมกองบังคับการอำนวยการมีฝ่ายอำนวยการ 1-9 ส่วนฝ่ายอำนวยการ 10 ให้มีเฉพาะ บช.ภ.9

ส่วนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีเฉพาะตำรวจภูธรภาค 9 ประกอบด้วย ฝ่ายอำนวยการ กองกำกับการสืบสวน 1-3 กองกำกับการซักถาม 1-2 กองกำกับการเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิด กลุ่มงานสอบสวน จากเดิมมีกองกำกับการสืบสวน 1-2 และโครงสร้างเดิมไม่มีกองกำกับการเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิด นอกจากนี้ตามประกาศใหม่ในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัด ให้มีกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ เฉพาะตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี และตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส

ขณะที่กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว โครงสร้างใหม่ จะมีกองบังคับการอำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ 1-6 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1-3 มีฝ่ายอำนวยการ กองกับการ 1-3 โดยในส่วนกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว1 เพิ่มศูนย์รับแจ้งเหตุและปฏิบัติการควบคุมสั่งการ

ราชกิจจานุเบกษา คลิกที่นี่

 


ที่มา มติชนออนไลน์