ชาวบ้านมอเกอร์ไทยร่วมฝ่ายปกครอง-ทหาร ทำเขื่อนชั่วคราวริมน้ำเมย หวั่นตลิ่งพังจนเสียดินแดน

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราษฎรบ้านมอเกอร์ไทย หมู่ที่ 1 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก ร่วมกับสมาชิกกองอาสารักษาดินอำเภอพบพระที่ 9 และกำลังพลกองร้อยทหารราบที่ 1433 (ฉก.ร.14 อ.แม่สอด ) ก่อสร้างเขื่อนริมตลิ่งชั่วคราวบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเมยบ้านมอเกอร์ไทย ชายแดนไทย-เมียนมา ทั้งนี้เพื่อป้องกันน้ำเซาะตลิ่งริมฝั่งแม่น้ำเมย เนื่องจากที่ผ่านมา ในช่วงฤดูน้ำหลาก ที่ดินของชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำเมยถูกน้ำเซาะ ทำให้ได้รับความเสียหายไปจำนวนมาก

นายรัตนกุล สังขศิลา ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง กล่าวว่า การสร้างเขื่อนชะลอน้ำจะช่วยป้องกันตลิ่งพัง ทั้งนี้เกิดจากแนวคิดของชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน โดยได้ประชุมปรึกษาหารือกันในหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการพังทลายของริมตลิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการสูญเสียดินแดนของประเทศไทย เพราะริมตลิ่งของน้ำเมยถือเป็นเขตแดนของประเทศไทย และประเทศเมียนมา

“ที่ผ่านมาในแต่ละปีห้วงฤดูฝนจะมีน้ำหลากกัดเซาะริมตลิงทำให้มีการสูญเสียดินในฝั่งของประเทศไทยตลอด หากปล่อยจะทำให้ประเทศไทยสูญเสียดินแดนไปเรื่อยๆ ขณะเดียวกัน อำเภอพบพระ และหน่วยทหารในพื้นที่ได้มีการเสนอของบประมาณไปยังรัฐบาลเพื่อก่อสร้างเขื่อนริมตลิ่งแบบถาวร เพื่อแก้ไขปัญหาการพังทลายเป็นการถาวรอีกครั้ง” นายรัตนกุลกล่าว

 

 


ที่มา : มติชนออนไลน์