สำนักพระราชวังเเจงยอดปชช.สักการะพระบรมศพ รวม 303 วัน ทะลุ 10 ล้านคน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ราชสกุล องคมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล เป็นวันที่ 269 อาทิ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท เชียงใหม่ ชาร์ล มิชเชล จำกัด บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) บริษัท บูโร เวอริทัล (ประเทศไทย) จำกัด นางศันสนีย อินทรประชา และครอบครัว ครอบครัวนเรศเสนีย์ ครอบครัวสิริธรกุล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีซูซุศาลาฟาสเตอร์เชียงใหม่ นายสมบัตร เดชาพานิชกุล และคณะ คณะผู้บริหารและพนักงานสาขา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ฯลฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศล

ทั้งนี้ สำนักพระราชวังแจ้งสรุปยอดรวมประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ เมื่อวันที่ 1 กันยายน ว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 39,847 คน รวม 303 วัน มี 10,013,148 คน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงิน 2,305,427.75 บาท รวม 303 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 749,096,431.26 บาท

 

 


ที่มา มติชนออนไลน์