กินแบ่ง!! เตรียมออก “สลากล็อตโต-สลากออนไลน์” ลุ้นเงินแจ็กพอต 2 เท่า รางวัลที่ 1 ร้อยล้าน

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยถึงกรณีที่มีประกาศลงราชกิจจานุเบกษา บังคับใช้ พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2562 ว่า ใน พ.ร.บ.ฉบับใหม่มีการเขียนกฎหมายเปิดกว้างให้สำนักงานสลากดำเนินการออกสลากในรูปแบบใหม่ๆ ได้เหมือน พ.ร.บ.ฉบับเดิม ทั้งให้สามารถออกสลาก 2 ตัว 3 ตัว หรือสลากออนไลน์ หรือสลากผ่านคอมพิวเตอร์ได้ แต่จะมีรายละเอียดเรื่องรางวัลที่ 1 ในกรณีที่มีการออกสลากล็อตโต

โดยในกฎหมายใหม่จะกำหนดให้ทบเงินรางวัลที่ 1 ได้อีก 1 งวด หากยังไม่มีผู้ถูกรางวัล เงินจะถูกส่งเข้าคลังทันที ซึ่งจะต่างจากสลากล็อตโตของต่างประเทศ ที่จะทบเงินรางวัลไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีผู้ถูกรางวัล
ทั้งนี้ คณะกรรมการสลากฯ ได้มีการศึกษาเรื่องการออกสลากรูปแบบใหม่และเงินรางวัลต่างๆ ไว้หมดแล้ว รวมทั้งเรื่องแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาที่ยังคงเป็นปัญหาในปัจจุบันอยู่ให้ได้

นายธนวรรธน์กล่าวว่า คณะกรรมการชุดปัจจุบัน ได้ศึกษาแนวทางการออกสลากรูปแบบใหม่ รวมถึงเงินรางวัลที่เหมาะสมในแต่ละแนวทางไว้ให้คณะกรรมการชุดใหม่ที่จะมีขึ้นพิจารณาแล้ว ซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการชุดดังกล่าวว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป แต่ก่อนที่จะทำสลากรูปแบบใหม่ จะต้องทำประชาพิจารณ์และเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาก่อน ซึ่งในกฎหมายใหม่ ประธานคณะกรรมการสำนักงานสลากฯคนใหม่ จะต้องเป็นปลัดกระทรวงการคลัง

พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า การออกผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเฉพาะสลากล็อตโต ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณารูปแบบการออก จำนวนรางวัล จำนวนงวด และเงินรางวัลที่จะจ่ายให้กับผู้ถูกรางวัล

โดยในกฎหมายใหม่กำหนดให้สมทบเงินรางวัลได้ไม่เกิน 1 งวด เข่น กรณีการออกรางวัลงวดวันที่ 1 ไม่มีผู้ถูกรางวัลแจ็กพ็อต หรือรางวัลอื่นๆ ก็จะนำเงินรางวัลในงวดดังกล่าวไปสมทบในการออกรางวัลงวดวันที่ 16 และถ้าในงวดวันที่ 16 ยังไม่มีผู้ถูกรางวัลแจ็กพ็อต ก็จะนำเงินรางวัลของวันที่ 1 ก่อนหน้านี้นำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน

ทั้งนี้ ในส่วนของการจ่ายเงินรางวัลแจ็กพ็อตจะต้องเป็นไปตามกฎหมายสลากฯ ฉบับใหม่ คือ 60% เป็นการจ่ายเงินรางวัล 23% เป็นรายได้รัฐ และอีก 17% รางวัลเป็นค่าบริหารจัดการ โดยเงินรางวัลแจ็กพ็อตจะผันแปรไปตามจำนวนผู้ซื้อในแต่ละงวด เช่น ในงวดวันที่ 1 มีรายได้จากการขายล็อตโตรวม 100 ล้านบาท ก็จะแบ่งไปจ่ายเป็นเงินรางวัล 60 ล้านบาท

ซึ่งรางวัลแจ็กพ็อตจะกำหนดเป็นสัดส่วนอยู่ในวงเงิน 60 ล้านบาทดังกล่าว แต่ข้อมูลจากการขายหวยบนดินในรัฐบาลชุดที่ผ่านๆ มา พบว่าได้รับความนิยมมาก มียอดขายต่องวดสูงสุดถึง 3 พันล้านบาท ถ้ามีประชาชนสนใจซื้อล็อตโตในระดับดังกล่าวสูงสุด 3 พันล้านบาทต่องวด ก็จะเป็นเงินรางวัลที่จะจ่ายให้ผู้ถูกรางวัลตามกฎหมายประมาณ 1.8 พันล้านบาท และทำให้ต้องมีการแบ่งรางวัลแจ็กพ็อตสำหรับรางวัลที่ 1 ในประมาณหลักร้อยล้านบาทขึ้นไป

“กองสลากฯ อยู่ระหว่างพิจารณาสัดส่วนการจ่ายเงินรางวัลให้สลากล็อตโต ว่าเท่าใดควรจะมีความเหมาะสม โดยในหลักการสลากฯ แบบล็อตโต อาจจะมีผู้ถูกรางวัลใหญ่แจ็กพ็อตเพียง 1 คนก็ได้ หรือมากกว่า 10 คนก็ได้ ถ้ามีการซื้อเลขเดียวกันแล้วถูกหลายคนก็จะนำเงินรางวัลมาหารกัน ซึ่งต่างจากสลากกินแบ่งรัฐบาลในปัจจุบัน ที่มีการกำหนดเงินรางวัลตายตัว โดยรางวัลที่ 1 จะได้ 6 ล้านบาท” พ.ต.อ. บุญส่ง กล่าว

พ.ต.อ.บุญส่ง กล่าวอีกว่า การออกสลากล็อตโต จะต้องมีการเสนอรัฐบาลใหม่เพื่อพิจารณาความเหมาะสม และเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการสลากฯ ก่อนที่จะมีการจัดรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะต่อไป


นอกจากนี้ กฎหมายสลากฉบับใหม่ มีผลให้ตั้งแต่งวด 1 มิ.ย.2562 ต้องนำส่งรายได้เข้ารัฐ 23% โดยยกเลิกเงินส่งกองทุน 3% แล้ว และเพิ่มโทษสำหรับผู้ขายสลากเกินราคา ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท โทษสำหรับผู้ขายสลากในสถานศึกษา ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท และโทษสำหรับผู้ขายสลากให้กับบุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 บริบูรณ์ ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท