สาธารณสุขเผยแนวโน้มพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น พบผู้ป่วยกว่า 8 หมื่นราย

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 29 สิงหาคม 2560 ได้รับรายงานผู้ป่วยแล้ว 85,290 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 130.36 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 12 ราย ในสัปดาห์นี้พบรายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อนรวม 5 เหตุการณ์ โดยเกิดในโรงเรียน 3 เหตุการณ์ เรือนจำ และศูนย์อพยพฯ อย่างละ 1 เหตุการณ์

อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า สำหรับการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่ามีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว ซึ่งมีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง กรมควบคุมโรคจึงขอแนะนำประชาชนให้ดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก เช่น ศูนย์อพยพ เรือนจำ เป็นต้น

พร้อม กันนี้ ขอให้ใช้มาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” โดยปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จามต้องใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชูปิดปากและจมูกทุกครั้ง หากเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดควรใส่หน้ากากอนามัย เพื่อลดการแพร่เชื้อและป้องกันการรับเชื้ออื่นเข้าสู่ร่างกาย ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย


“หากมีอาการป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด หากมีอาการไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และมีไข้สูง ควรพบแพทย์ ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422” นายแพทย์เจษฎาระบุ