ลุยปลูก “กัญชา” 4 ภาค เริ่ม 18 มิ.ย.นี้ ป้อนการผลิต “ยาแผนไทย”

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยถึงแผนการปลูกพืชกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ในพื้นที่ 4 ภาคของประเทศ ว่า หลังจากได้ลงนามความร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) วิทยาเขตสกลนคร แล้ว สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มทร.อีสาน ตั้งเป้าปลูกกัญชาสดจำนวน 2,000 กิโลกรัม (กก.) และ มก.ปลูก 1,000 กิโลกรัม ล่าสุดได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว คาดว่าจะเริ่มปลูกในวันที่ 18 มิถุนายนนี้ โดยรัฐมนตรีว่าการ สธ. จะไปเป็นประธาน และกัญชาสดจากทั้ง 2 แห่ง จะส่งให้โรงพยาบาล (รพ.) พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร ผลิตเครื่องยากัญชากลาง และตำรับยาที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม ซึ่งเบื้องต้นจะผลิต 3-4 ตำรับ ที่มีความต้องการใช้มากๆ จากที่ได้รับอนุญาตแล้ว 16 ตำรับ

“รพ.พระอาจารย์ฝั้นฯ ผ่านมาตรฐานจีเอ็มพี (GMP) หรือมาตรฐานการผลิตยาที่ดี และ อย.อนุญาตให้ผลิตแล้ว ล่าสุดได้ขอกัญชาของกลาง จำนวน 200 กก. จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ผลิตเครื่องยากัญชากลาง จะเริ่มในวันที่ 18 มิถุนายนนี้เช่นกัน แต่จะได้รับของกลางจาก ป.ป.ส.หรือไม่ หรือได้รับเท่าไร ป.ป.ส.จะแถลงในวันที่ 6 มิถุนายนนี้” นพ.ปราโมทย์ กล่าว

นอกจากนี้ นพ.ปราโมทย์ กล่าวว่า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีการปลูกกัญชาโดยสภาเกษตรกรฯ จ.บุรีรัมย์ อีก จำนวน 1,000 กก. เพื่อส่งให้ รพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ แต่ รพ.คูเมือง ได้ขอของกลางจาก ป.ป.ส.เช่นกัน หากได้รับของกลางคาดว่าจะผลิตเครื่องยากลางได้ในเดือนสิงหาคมนี้ ส่วนภาคเหนือ สภาเกษตรกรฯ จ.ลำปาง จะปลูกกัญชาจำนวน 2,000 กก. ส่งให้ รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่ คาดว่าจะเริ่มผลิตตำรับยาและเครื่องยากลางได้ในเดือนตุลาคมนี้ ภาคกลาง สภาเกษตรกรฯ จ.กาญจนบุรี จะปลูก 2,000 กก. ส่งให้ รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม 1,000 กก. และ รพ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 1,000 กก. และ รพ.ดอนตูม ขอของกลางจาก ป.ป.ส.ด้วย หากได้รับ คาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในเดือนสิงหาคมนี้ ขณะที่ รพ.หนองฉาง คาดว่าจะเริ่มผลิตได้เดือนตุลาคมนี้

Advertisement

นพ.ปราโมทย์ กล่าวว่า ขณะที่ภาคใต้ สภาเกษตรกฯ จ.สุราษฎร์ธานี จะปลูกกัญชา 2,000 กก. ส่งให้ รพ.ท่าฉาง คาดว่าจะผลิตเครื่องยากลางและตำรับยาได้ในเดือนตุลาคมนี้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในจำนวนโรงพยาบาลที่จะผลิตยากัญชาทั้งหมด มีเพียง รพ.ดอนตูม ที่ไม่ผ่านมาตรฐานจีเอ็มพี คาดว่าสัปดาห์หน้าจะมีการลงไปตรวจประเมินอีกครั้ง และในสัปดาห์หน้าจะเชิญทุกโรงพยาบาลหารือเพื่อจัดทำเอกสารขออนุญาตผลิตจาก อย. โดยกระบวนการนี้ใช้เวลา 1 เดือน

“เมื่อได้ยากัญชากลางและตำรับยาที่มีกัญชาผสมแล้ว จะกระจายให้สถานพยาบาลและสถานปฏิบัติงานที่มีแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนกับ อย.ประจำอยู่ใช้รักษาผู้ป่วยที่มีข้อบ่งใช้ต่อไป ซึ่งล่าสุดทั่วประเทศมีแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน ผ่านการอบรมแล้ว จำนวน 2,800 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล และจะส่งรายชื่อให้ อย.ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สั่งใช้ยากัญชาตามกฎหมาย” นพ.ปราโมทย์ กล่าว

 

 

 

ที่มา มติชนออนไลน์

Advertisement