ประกาศสำนักนายกฯ ให้ขรก.พลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง(นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยกระทรวงยุติธรรมได้มีคำสั่งอนุญาตให้ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง อธิบดีกรมบังคับคดี ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักงานองคมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ประกาศณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ